Kruunusillat, yksi alkusyksyn kuumista puheenaiheista valtuustossa (24.9.2021)

Kaupunginvaltuusto käsitteli 25.8. Kruunusillat-hankkeen hankesuunnitelman enimmäishinnan korotusta. Valtuuston kokouksessa kuultiin monenlaisia kommentteja kolme siltaa käsittävästä Kruunusillat-hankkeesta. Kristilliset ja perussuomalaiset tekivät asiasta palautusehdotukset uudelleen valmisteluun, mutta palautukset eivät menneet läpi äänestyksessä. Palautusta kannattivat lähinnä vain Krist, Ps, Rkp ja Liik. Koko hanke haluttiin pysäyttää ja hakea sillalle muita vaihtoehtoja, joita tosin on jo moneen kertaan selvitetty aiemmissa käsittelyissä. Siltaa pidettiin kalliina, mitä se onkin, mutta ilman siltaa on vaarana koko Laajasalon saaren sekä lähialueiden liikenteen vaikeutuminen.

On hyvä muistaa, että alun perin Kruunusiltojen rakentamisen perusteena oli itämetron vetokyvyn loppuminen, mikä on tosiasia. Siten siltojen rakentaminen tai rakentamatta jättäminen ei voi olla pelkästään mielipidekysymys. Saarella asuu meneillään olevan lisärakentamisen jälkeen n. 40 000 ihmistä, ja heille on taattava sujuvat liikennejärjestelyt. Laajasalon alueen ihmisten jättäminen yhden, nyt rakenteilla olevan kaupunkibulevardin taakse olisi haavoittuva ja liikkumista vaikeuttava vaihtoehto.

Kaupunkibulevardin kokeilu ajettiin valitettavasti valtuustossa läpi juuri tälle kiivaasti kasvavalle alueelle. Aiemmin hyvin vetäneen ulosmenotien liikennettä hidastetaan mm. purkamalla eritasoliittymät ja korvaamalla ne lukuisilla liikennevaloilla. Tämänkin vuoksi liikenteen sujumiseksi saarelta ja saarelle tarvitaan ratkaisuja – joista Kruunusillat näyttää tällä hetkellä toimivimmalta vaihtoehdolta.

Lauttayhteyteen Kruunuvuoresta Hakaniemeen en usko, sillä matkalla Laajasalon eri alueilta (esim. Jollas) Helsingin keskustaan tarvittaisiin 2 vaihtoa, eli 3:n eri liikennevälineen käyttöä. Puhumattakaan esim. matkasta Meilahteen, jolloin tarvittaisiin jo 3 vaihtoa. Ainakin talvella tuntuisi liian kylmältä kyydiltä liikennevälineen vaihtoineen.

Pelkän raideliikenteen ja pyöräilyn sallimista silloilla pidän liian pudasoppisena ja joustamattomana ratkaisuna. Raitiovaunumatkan jälkeen suuri osa Laajasalon saaren eri osien asukkaista tarvitsee bussiyhteyden omalle alueelleen. Sikäli joustavammat sähköbussit ja -taksit pitäisi ainakin saada kulkemaan sillalla. Tätä olen esittänyt aloitteessani ensimmäisen kerran jo vuonna 2016. Niukasti yli puolet valtuuston jäsenistä vastusti tuolloin autoilua sillalla.

Kokoomus teki tässä kokouksessa asiaan ponsiesityksen, jossa edellytettiin etsittävän teknisiä ja toiminnallisia ratkaisuja, joilla sillan käyttöastetta voitaisiin kasvattaa esimerkiksi sallimalla päästöttömille ja vähäpäästöisille ajoneuvoille sillan käyttö. Valitettavasti 37 ääntä ponsiesityksen puolesta ei riittänyt läpimenoon. Pontta kannattivat Krist, Rkp, Ps, Liik ja Kok.