JULKAISUJA

Tieteelliset julkaisut ja kirjoitukset kotimaassa ja ulkomailla

Julkaisuja

Artikkeleita kansainvälisissä tieteellisissä aikakauslehdissä

 1. Eeva K Lindroos Msc, Riitta K.T. Saarela PhD, Merja H. Suominen PhD, Seija Muurinen PhD, Helena Soini PhD, Hannu Kautiainen PhD, Kaisu H. Pitkälä MD, PhD. Burden of oral symptoms and its associations with nutrition, well-being, and survival among nursing home residents. Journal of the American Medical Directors Association, Volume 20, Issue 5, May 2019, Pages 537-543. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1525861018306054?dgcid=author
 2. K.S. Salminen, M.H. Suominen, H. Soini, H. Kautiainen, N. Savikko, R.K.T. Saarela, S. Muurinen, K.H. Pitkala. Associations between nutritional status and health-related quality of life among long-term care residents in Helsinki. J Nutr Health Aging. March, 2019. https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12603-019-1182-1
 3. Saarela Riitta KT, PhD; Muurinen Seija, DSc; Suominen Merja H, DSc; Savikko Niina N, PhD; Soini Helena, DSc, Pitkälä Kaisu H, MD, PhD. Changes in malnutrition and quality of nutritional care among aged residents in all nursing homes and assisted living facilities in Helsinki 2003-2011. Archives of Gerontology and Geriatrics 72 (2017) 169–173.
 4. Lindroos E, Jyväkorpi S, Soini H, Muurinen S, Saarela RKT, Pitkala KH, Suominen MH. Swallowing difficulties and nutrient intakes among residents in assisted living facilities in Helsinki. European Geriatric Medicine,  8 (2017), 228–233.
 5. Anu Jansson, Seija Muurinen, Niina Savikko, Helena Soini, Merja Suominen, Hannu Kautiainen, Kaisu Pitkälä. Loneliness in nursing homes: prevalence, associated factors and prognosis. The Journal of Nursing Home Research Sciences, Volume 3, 2017.
 6. Mariko Teramura-Grönblad, Kaisu Pitkälä (corresp), Minna Raivio, Niina Savikko, Seija Muurinen, Helena Soini, Merja Suominen. Potentially severe drug-drug interactionsamong older people and associations in assisted living facilities in Finland, a cross-sectional study. Scandinavian Journal of Primary Health Care, July 2016.
 7. K Pitkälä, H Soini , S Muurinen; M Suominen, N Savikko. Potentially harmful drugs and 3.5-year mortality in all institutional residents in Helsinki. European geriatric medicine 09/2015; 6:S143-S144. DOI:10.1016/S1878-7649(15)30514-3.
 8. Seija M Muurinen, Niina M Savikko, Helena H Soini, Merja H Suominen, and Kaisu H Pitkälä, Nutrition and psychological well-being among long-term care residents with dementia. J Nutr Health Aging 2014, , Volume 19, Issue 2, pp 178-182.
  http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12603-014-0519-z#page-1
 9. M H Suominen, T Vikstedt, T M Puranen, S Muurinen, H Soini, K H Pitkälä. Calcium intake of service house residents – when are supplements needed? European Geriatric Medicine, August 2014, 233-237. DOI information: 10.1016/j.eurger.2014.02.001
 10. Saarela, Riitta; Lindroos, Eeva; Soini, Helena; Hiltunen, Kaija; Muurinen, Seija; Suominen, Merja; Pitkälä, Kaisu. Dentition, nutritional status and adequacy of dietary intake among older residents in assisted living facilities. Gerodontology, 2014 Aug 28.
 11. Seija M Muurinen, Helena H Soini, Merja H Suominen, Riitta KT Saarela, Niina N Savikko and Kaisu H Pitkälä: Vision impairment and nutritional status among older assisted living residents. Arch. Gerontol. Geriatr. 2014; 58: 384-387.
 12. R.K.T Saarela, H Soini, K Hiltunen, S Muurinen, M Suominen, K Pitkälä: Dentition status, malnutrition and mortality among older service housing residents. The Journal of Nutrition, Health & Aging 2014; 18: 34-38.
 13. Niina Savikko, Riitta K. T. Saarela, Helena Soini, Seija Muurinen, Merja H. Suominen, Kaisu H. Pitkälä: Chewing ability and dementia. JAGS 2013; 61: 849-850.
 14. S. Muurinen, H. Soini, M. Suominen, T. Vikstedt, H. Kautiainen, K. Pitkälä: Use of vitamin D supplements and its associations among older service housing residents. J Aging Res Clin Practice 2013; 2: 86-90.
 15. R Saarela, H Soini, S Muurinen, M Suominen, K Pitkällä: Oral hygiene and associated factors among frail older service assisted living residents. Special Care in Dentistry 2013; 33: 56-61.
 16. Saarela R, Lindroos E, Soini H, Suominen MH, Muurinen S, Pitkälä KH: Chewing problems and mortality. J Am Geriatr Soc. 2011; 59: 181-3.
 17. Soini H, Suominen M, Muurinen S, Strandberg TE, Pitkala KH: Malnutrition according to the mini nutritional assessment in older adults in different settings. J Am Geriatr Soc. 2011; 59: 765-766.
 18. Vikstedt T, Suominen MH, Joki A, Muurinen S, Soini H, Pitkälä KH: Nutritional status, energy, protein, and micronutrient intake of older service house residents. J Am Med Dir Assoc. 2011;12: 302-307.
 19. Teramura-Grönblad M, Muurinen S, Soini H, Suominen M, Pitkälä KH: Use of anticholinergic drugs and cholinesterase inhibitors and their association with psychological well-being among frail older adults in residential care facilities. Ann Pharmacother. 2011; 45: 596-602.
 20. Teramura-Grönblad M, Hosia-Randell H, Muurinen S, Pitkälä KH: Use of proton-pump inhibitors and their associated risks among frail elderly nursing home residents. Scandinavian Journal of Primary Health Care 2010; 28: 154-159.
 21. Seija Muurinen, Helena Soini, Merja Suominen, Kaisu Pitkälä: Nutritional status and psychological well-being. e-SPEN, the European e-Journal of Clinical Nutrition and Metabolism 2010; 5: 26-29.
 22. Soini Helena, Suominen Merja, Muurinen Seija, Pitkälä Kaisu: Long-term care and oral health. Journal of the American Medical Directors Association 2009; 10: 512-514.
 23. Seija Muurinen, Helena Soini and Kaisu Pitkällä: Commentary on Tannen A, Dassen T and Halfens R (2008). Differences in prevalence of pressure ulcers between the Netherlands and Germany – association between risk, prevention and occurrence of pressure ulcers in hospitals and nursing homes. Journal of Clinical Nursing 2009; 18: 304-305.
 24. Soini H, Muurinen S, Pitkälä K: Oral Health Problems and Quality of Life. Journal of the American Geriatrics Society 2008; 56: 1771-1771.
 25. Hosia-Randell Helka, Muurinen Seija, Pitkälä Kaisu: Exposure to inappropriate drugs and drug-drug interactions in elderly nursing home residents in Helsinki, Finland. Drugs & Aging 2008; 25: 683-692.
 26. Hosia-Randell H, Suominen M, Muurinen S, Pitkälä K: Use of Laxatives among Older Nursing Home Residents in Helsinki, Finland. Drugs & Aging 2007; 24: 147-154.
 27. Merja Suominen, Helka Hosia-Randell, Seija Muurinen, Arja Peiponen, Pirkko Routasalo, Helena Soini, Irmeli Suur-Uski, Kaisu Pitkälä: Vitamin D and calcium supplementation among aged residents in nursing homes. The Journal of Nutrition, Health & Aging 2007; 11: 433-7.
 28. Helena Soini, Seija Muurinen, Pirkko Routasalo, Eeva Sandelin, Niina Savikko, Merja Suominen, Anja Ainamo, Kaisu Pitkälä: Oral & nutritional status – is the MNA a useful tool for dental clinics. The Journal of Nutrition, Health and Ageing 2006; 10: 495–501.
 29. Merja Suominen, Seija Muurinen, Pirkko Routasalo, Helena Soini, Irmeli Suur-Uski, Arja Peiponen, Harriet Finne-Soveri, Kaisu Pitkälä: Malnutrition and associated factors among aged residents in all nursing homes in Helsinki. European Journal of Clinical Nutrition 2005; 59: 578-583.
 30. Kaisu Pitkälä, Merja Suominen, Seija Muurinen: Only few nursing home residents receive adequate doses of D vitamin supplementation. British Medical Journal, Rapid Responses published, 17 March 2005. http://bmj.bmjjournals.com/cgi/eletters/330/7490/524.
 31. Päivi Voutilainen, Arja Isola, Seija Muurinen: Nursing Documentation in Nursing Homes – State of the art and implications for quality improvement. Scandinavian Journal of Caring Sciences 2004; 18: 72-81.

Artikkelit kirjassa: Care related quality of life in old age. Springer, New York, 2008

 • Vaarama M, Tiit E-M, Muurinen S, Pieper R, Saks K, Sixsmith A, Hammond M.Instrumentation of the Care Keys Research. Kirjassa: Toim: Vaarama M, Pieper R, Sixsmith A. Care-related Quality of Life in Old Age. Concepts, Models and Empirical Findings. Springer, New York, USA, 2008.
 • Vaarama M, Pieper R, Frommelt M, Muurinen S, Sixsmith A, Hammond M, Ljunggren G. The Concept of Quality of Long-Term Care. Kirjassa: Toim: Vaarama M, Pieper R, Sixsmith A. Care-related Quality of Life in Old Age. Concepts, Models and Empirical Findings. Springer, New York, USA, 2008.
 • Saks K, Tiit E-M, Muurinen S, Frommelt M, Hammond M. Quality of Life in Institutional Care. Kirjassa: Toim: Vaarama M, Pieper R, Sixsmith A. Care-related Quality of Life in Old Age. Concepts, Models and Empirical Findings. Springer, New York, USA, 2008.
 • Vaarama M, Pieper R in collaboration with Ljunggren G, Muurinen S, Saks K, Sixsmith A. Care-Related Quality of Life: An Overview. Kirjassa: Toim: Vaarama M, Pieper R, Sixsmith A. Care-related Quality of Life in Old Age. Concepts, Models and Empirical Findings. Springer, New York, USA, 2008.

Artikkeleita kotimaisissa tieteellisissä aikakauslehdissä

 • Nenonen Mikko, Muurinen Seija. Johtajuudella lisää terveyshyötyä. Premissi 2011: 1: 54-58.
 • Leena Pohjola, Seija Muurinen. Yhteisöllisen hoitomallin kehittäminen Helsingin vanhustenkeskuksissa. Gerontologia 3/2010, 267-273.
 • Helena Soini, Seija Muurinen, Eeva Sandelin, Merja Suominen, Kaisu Pitkälä. Ympärivuorokautisessa hoidossa olevien vanhusasiakkaiden ravitsemussuositukset Helsingissä. Gerontologia 4/2007, 329-334.
 • Kaisu Pitkälä, Merja Suominen, Helena Soini, Seija Muurinen, Timo Strandberg. Vanhuksen aliravitsemus ja sen hoito. Suomen Lääkärilehti 51-52/2005, vsk 60
 • Seija Muurinen, Jaakko Valvanne. Vanhusten lyhytaikainen laitoshoito. Gerontologia 2/2005.
 • Seija Muurinen ja Ritva Raatikainen. Asiakkaiden avun tarpeen ja auttamisen vastaavuus kotihoidossa. Gerontologia 1/2005, 13-22.
 • Seija Muurinen, Sirkka Virtaniemi, Ritva Raatikainen. Kirjaamisen kehittäminen pitkäaikaishoidon yksikössä, Gerontologia 3/2002, 162-165.

 

Muita tieteellisiä julkaisuja

Monografioita

 • Seija Muurinen. Hoitotyö ja hoitohenkilöstön rakenne vanhusten lyhytaikaisessa laitoshoidossa. Akateeminen väitöskirja. Acta Universitatis Tamperensis 936. Tampereen yliopisto, Tampere 2003. Lisätiedot >>
 • Seija Muurinen.  Kommunikaatio kuolevan potilaan hoitotyössä.  Kysely sairaalan ja kotisairaanhoidon hoitohenkilökunnalle keskustelusta kuolevan potilaan kanssa.  Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta, yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon laitos, Pro gradu tutkielmat 20/1997, Helsinki 1997.

Tutkimuksia

 • Seija Muurinen, Helena Soini, Marjo Halttunen, Niina Savikko, Merja Suominen ja Kaisu Pitkälä. Asukkaiden ravitsemustila helsinkiläisissä palvelutaloissa ja vanhainkodeissa 2011. Helsingin kaupungin sosiaalivirasto, tutkimuksia 2012:3.
 • Helena Soini, Maarit Varis, Anna-Kaisa Juvonen, Salla Kälkäinen, Marina Salo ja Seija Muurinen.Vanhusten palvelujen omaiskysely. Helsingin kaupungin sosiaalivirasto, tutkimuksia 2012:2.
 • Helena Soini, Minna-Liisa Luoma, Seija Muurinen, Maarit Varis. Muistisairaiden asukkaiden elämänlaadun mittaus. Havainnointi Qualid-mittaria käyttäen Helsingin vanhainkodeissa ja palvelutaloissa vuonna 2008. Helsingin kaupungin sosiaalivirasto, tutkimuksia, 2009/6.
 • Helena Soini, Jaana Kaukonen, Maarit Veris, Eila Silander, Seija Muurinen. Asukkaiden tyytyväisyys hoitoon Helsingin vanhainkodeissa ja palvelutaloissa 2008. Helsingin kaupungin sosiaalivirasto, tutkimuksia, 2009/5.
 • Seija Muurinen, Helena Soini. Helsingin monipuolisen vanhustenkeskuksen hoitotyön arviointi 2009. Hoitotyön asiakirjojen analysointi. Helsingin kaupungin sosiaalivirasto, tutkimuksia 2009:2.
 • Seija Muurinen, Kerttu Perttilä, Timo Ståhl. Terveys 2015 -kansanterveysohjelman ohjaavuuden, toimeenpanon ja sisällön arviointi 2007. Raportteja 19/2008, Stakes, Helsinki.
 • Muurinen S, Mattila A, Nuutinen H-L. Omaisten mielipiteitä läheistensä hoidosta Helsingin palvelutaloissa ja vanhainkodeissa 2006. Helsingin kaupungin sosiaalivirasto, tutkimuksia 2007:1.
 • Tiina Jekkonen, Seija Muurinen, Helena Soini, Merja Suominen, Irmeli Suur-Uski, Kaisu Pitkälä. Helsinkiläisten iäkkäiden palveluasumisen asukkaiden ravitsemustila 2007. Helsingin kaupungin sosiaalivirasto, tutkimuksia 2008:2.
 • Kotiinkuntoutustoiminnan arviointi. Anneli Sarvimäki ja Seija Muurinen (toim.). Helsingin sosiaaliviraston julkaisuja, tutkimuksia, 2006:3.
 • Seija Muurinen, Marja Vaarama, Hannele Haapaniemi, Susanna Mukkila,Petteri Hertto ja Minna-Liisa Luoma. Vanhainkotiasiakkaiden elämänlaatu,hoidon laatu ja hoidon kohdennustehokkuus. Care Keys EU-projekti / Helsinki-tiimi. Helsingin kaupungin sosiaalivirasto, tutkimuksia 2006:2.
 • Seija Muurinen, Maarit Varis, Hannele Haapaniemi ja Eila Silander. Asukkaiden tyytyväisyys hoitoon Helsingin vanhainkodeissa ja palvelutaloissa 2004. Helsingin kaupungin sosiaalivirasto, tutkimuksia 2006:1.
 • Seija Muurinen, Helena Soini, Irmeli Suur-Uski, Arja Peiponen, Kaisu Pitkälä. Vanhainkotien asukkaiden ravitsemustila 2003. Helsingin kaupungin sosiaalivirasto, tutkimuksia 2003:6.
 • Helena Soini, Niina Savikko, Seija Muurinen, Taija Puranen, Merja Suominen, Riitta Saarela, Kaisu Pitkälä. Asukkaiden ravitsemustila iäkkäiden pitkäaikaisessa ympärivuorokautisessa hoidossa Helsingissä 2017. ttps://www.hel.fi/static/sote/julkaisut/Ravitsemusraportti_2018_HKI_SOTE.pdf

  Kehittämissuunnitelmia, selvityksiä

  • Seija Muurinen, Taina Mäntyranta. Asiakasvastaava-toiminta pitkäaikaissairauksien terveyshyötymallissa. Sosiaali- ja terveysministeriö, sähköinen julkaisu, 2011. http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=41254&name=DLFE-15516.pdf
  • Taina Mäntynta, Marjukka Vallimies-Patomäki, Seija Muurinen, Eeva-Liisa Moisio, Elina Eriksson, Asta Heikkilä, Marie Hjortell, Katriina Laaksonen, Mikko Nenonen, Aini Ojala, Sirpa Luukkainen. Asiakasvastaavakoulutuksen yhtenäiset perusteet. Sosiaali- ja terveysministeriö, sähköinen julkaisu, 2011. http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=41254&name=DLFE-15515.pdf
  • Seija Muurinen, Harriet Finne-Soveri, Timo Sinervo, Anja Noro, Sirpa Andersson, Reija Heinola, Anni Vilkko. Ikähorisontti – uudet palvelukonseptit. Versio 8.9.2009. http://www.stakes.fi/NR/rdonlyres/CE05A09E-5F01-4FC3-8D85-85393A3B9F63/15167/Uudetkonseptit8920094.pdf
  • Kaarina Wilskman, Timo Ståhl, Seija Muurinen, Kerttu Perttilä. Väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kunnissa. Raportti kunnanjohtajien kyselystä 2007. Työpapereita 16/2008, Stakes, Helsinki.
  • Heini Lehtoranta, Minna-Liisa Luoma, Seija Muurinen (toim). Ikäihmisten laitoshoidon laadun kehittämishanke. Loppuraportti 2007. Stakes, raportteja 19/2007.
  • Seija Muurinen, Hanna-Leena Nuutinen ja Olli Hari. Vanhuspalveluohjelma 2006-2009. Helsingin kaupungin hallintokeskuksen julkaisuja 4/2006.
  • Arja Peiponen, Seija Muurinen, Risto Lammi, Tarja Närvänen, Katja Rimpilä, Marjo Hautamäki. Vanhusten palveluasumisen kehittämisohjelma. Helsingin kaupungin sosiaalivirasto, selvityksiä, 2004:10.
  • Seija Muurinen, Jaakko Valvanne, Ilkka Sahi, Arja Peiponen, Pirjo Tolkki, Maarit Soveri. Vanhusten lyhytaikaisen laitoshoidon (LAH) nykytila ja kehittämissuositukset. Helsingin kaupungin sosiaalivirasto, selvityksiä 2004:9.
  • Maarit Varis, Seija Muurinen, Arja Peiponen. Helsingin kaupungin tuottama vanhusten palveluasuminen vuonna 2003. Helsingin kaupungin sosiaalivirasto, selvityksiä 2004:8.

   Kirjat

   • Hoitotyön vuosikirja 2010. Uusi terveydenhuolto (toim.). Seija Muurinen, Mikko Nenonen, Kaarina Wilskman, Eva Agge. Fioca oy, Helsinki 2010.
   • Hoitotyön vuosikirja 2004. Hoitotyön johtaminen ja työhyvinvointi (toim.). Arja Peiponen, Taru Koivisto, Seija Muurinen, Elina Rajalahti. Kustannusosakeyhtiö Tammi, Helsinki, 2003.
   • Hoitotyön vuosikirja 2003. Terveyden edistäminen (toim.). Taru Koivisto, Seija Muurinen, Arja Peiponen, Elina Rajalahti. Kustannusosakeyhtiö Tammi, Helsinki, 2002.