SEIJA MUURINEN

Asiantuntijuutta sosiaali- ja terveydenhuollon alata

 Koulutus:

 • Terveystieteiden tohtori, gerontologian dosentti
 • Sairaanhoitaja-diakonissa

Olen työskennellyt mm.:

 • Vanhusten palvelujen johtajana ja johtavana asiantuntijana Helsingin kaupungilla sekä
  ikääntyvien palvelujen erikoistutkijana ja kehittäjänä Terveyden ja hyvinvoinnin
  laitoksella sekä kansallisten hankkeiden vetäjänä Sosiaali- ja terveysministeriössä
 • Projektipäällikkönä kansainvälisessä EU-projektissa
 • Aiemmin sairaanhoitajana sairaaloissa, terveysasemalla ja vanhainkodissa
  – Suomessa, Ruotsissa ja Sveitsissä
 • Tällä hetkellä työskentelen vapaana konsulttina ja tutkijana.

Luottamustoimet:

 • Helsingin kaupunginvaltuutettu (4. kausi menossa)
 • HUS:in hallituksen jäsen
 • Kuntaliiton valtuuskunnan jäsen
 • Yrjö ja Hanna -säätiön hallituksen jäsen
 • Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvoston jäsen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntija:

 • Monipuolinen koulutus ja käytännön työkokemus
 • Tieteellistä julkaisuja, tutkimuksia ja kehittämissuunnitelmia, kirjoja
 • Konsultti, tutkija.

Arvomaailma

Perusta toiminnalleni on ihmisarvon kunnioitus. Minulle ovat tärkeitä myös ihmisten yhdenvertaisuus ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen sekä oikeudenmukaisuus. Arvostan perhettä ja lähimmäisiä sekä yhteisöllisyyttä laajemminkin – tarvittaessa toinen toisistamme huolehtimista. Arvostan myös luovuutta ja yritteliäisyyttä.

Harrastukset

Harrastuksiini kuuluu mm. lenkkeily, pyöräily ja hiihto. Luen kaunokirjallisuutta aina kun aika sallii sekä seuraan tieteellistä sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja erityisesti vanhustenhuoltoa koskevaa kirjoittelua – ja kirjoitan itsekin paljon.

Perhe

Perheeseeni kuuluu yrittäjämies sekä poika ja hänen perheensä. Perheemme on tukenut myös tansanialaista tyttöä koulunkäynnissä ja opiskelussa opettajaksi. Henkilökohtaista kosketusta vanhustenhoitoon on tuonut iäkkäiden sukulaisten huolenpitoon osallistuminen.

Koulutus, työ ja luottamustoimet

Uudenmaanliiton valtuuston varapuheenjohtaja 2017-2021

HUS:n hallituksen jäsen 2021 –

sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen 2021 –

HUS tarkastuslautakunta pj. 2020 – 2021

Ami-säätiön hallituksen jäsen 2017- 2019

Uudenmaanliiton valtuuston varapuheenjohtaja 2017-

Helsingin kirkkovaltuuston jäsen 2015- 2019

Helsingin Kokoomuksen kaupunginvaltuustoryhmän varapuheenjohtaja 2014-2020

Työ: 2014- Konsultti, tutkija

Koulutus: 2014 Gerontologian dosentti (Helsingin yliopisto)

Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunnan varapuheenjohtaja 2013-2020

Helsingin kaupunginhallituksen varajäsen 2013-2014

Helsingin kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveysjaoston jäsen 2012-2013

Suomen sairaanhoitajaliiton valtuuston jäsen 2011-2018

Maakuntavaltuuston varajäsen 2009-2017

Työ: 2009-2013 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Ikäihmisten palvelut, erikoistutkija

 • 2009-2013 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Ikäihmisten palvelut, erikoistutkija
 • 1.11.2009-31.3.2011 “lainassa”  Sosiaali- ja terveysministeriön Toimiva terveyskeskus -toimenpideohjelmassa

Helsingin terveyslautakunnan varapj. 2009-2012

Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen 2009-2020

HUS-valtuuston jäsen 2009-2020

Työ: 2007-2008 Stakes, Sosiaalipalvelut, Ikääntyminen ja palvelut, erikoistutkija

Helsingin Roihuvuoren seurakunnan seurakuntaneuvoston jäsen 2007- 2019

Työ: 2006-2007 Stakes, Kuntapalvelut, Kuntien hyvinvointistrategiat, Terveys 2015 – kuntaprojekti, projektipäällikkö

Koulutus: 2003 Terveystieteiden tohtorin tutkinto

Työ: 2003-2006 Helsingin sosiaalivirasto, Care Keys EU – projekti, projektipäällikkö

Työ: 2000-2009 Helsingin kaupunki, Sosiaalivirasto

2000-2009 Helsingin kaupunki, Sosiaalivirasto

Vanhusten palvelujen vastuualue

 • vanhustyön kehittämispäällikkö 2007 -2009
 • johtava kehittämiskonsultti 2005 – 2007

Vanhusten laitos- ja asumispalvelut

 • vs. johtaja 2003-2004

Vanhainkotipalvelujen tuottajakeskus

 • erityissuunnittelija 2003
 • suunnittelija 2001 – 2002

1999-2004 Työ: Erillisiä tutkimustehtäviä

Erillisiä tutkimustehtäviä vuosina 1999-2004

 • Ikäinstituutti, vanhempi tutkija, 2004
 • Oulun yliopisto, hoitotieteen ja terveyshallinnon laitos, tutkija, 2001
 • Järvenpään kaupunki, sosiaali- ja terveystoimi, tutkija/kehittäjä, 2000
 • Stakes, Ikääntyvien palvelut, tutkija, 2000
 • Helsingin kaupunki, Sosiaalivirasto, Kustaankartanon vanhainkoti, tutkija, 2000
 • Järvenpään kaupunki, sosiaali- ja terveystoimi, tutkija/kehittäjä, 1999

Koulutus: 1997 Terveydenhuollon maisterin tutkinto

Koulutus: 1993 Diakonian virkatutkinto (kirkon sosiaalityö)

TYÖ: 1977-2000 Helsingin terveysvirasto

Työtehtävissä Helsingin terveysvirastossa 1977-2000

 • Hoitotyön kehittäjä, pitkäaikaissairaanhoito 2000-2001
 • Sairaanhoitaja, terveysasema 1988-1992
 • Sairaanhoitaja, sisätautiosastot, sairaskoti 1977-1988

Koulutus: 1976 Sairaanhoitajan tutkinto