Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut, 17.10.2013