Viimeiset valtuuston ja lautakuntien kokoukset on pidetty, ja on aika valmistautua jouluun. Takana on mielenkiintoinen nelivuotinen kausi, kiitos äänestäjien. Valtuutettuna olen saanut toimia terveyslautakunnan varapuheenjohtajana, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuuston jäsenenä sekä maakuntavaltuuston varajäsenenä. Keväästä 2012 lähtien on tehtäväluettelossa ollut lisäksi kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveysjaosto, jossa valmisteltiin sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen uudelleen organisointia.

Kaikkein merkittävin päätös sosiaali- ja terveyspalveluissa on tällä kaudella ollut sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen yhdistäminen sosiaali- ja terveysvirastoksi vuoden 2013 alusta lähtien. Vuodenvaihteen jälkeen näemme, miten uusi toiminta lähtee käyntiin. Yhdistymisen ei kuitenkaan pitäisi näkyä asiakaspalvelussa, vaan se kohdistuu hallinnon organisointiin ja johtamiskuvioihin.

Yhdistymisellä halutaan ensisijaisesti parantaa ikäihmisten ja mielenterveyskuntoutujien palveluketjun sujuvuutta. Uuden viraston myötä vanhusten palvelujen organisointi muuttuu merkittävästi. Saamme neljä pääilmansuuntiin sijoittuvaa palvelualuetta, joilla tarjotaan erilaista toimintaa ennaltaehkäisevistä ympärivuorokautiseen, pitkäaikaiseen hoitoon. Tavoitteena on, että kaupunkilaiset saavat oikeanlaisen palvelun oikeaan aikaan ja että palvelut tarjotaan jatkossa mahdollisimman pitkälle ”yhden luukun periaatteella”.

Toinen, hiukan pienempi, mutta tärkeä muutos tehtiin vuoden 2010 alussa. Pitkäaikainen sairaalahoito siirrettiin terveyskeskuksen alaisuudesta sosiaalivirastoon osaksi muita vanhusten palveluja. Tämän jälkeen sairaalamaista hoitoa on kehitetty inhimillisemmän ja kodinomaisemman asumispalvelun suuntaan. Sekä asiakkaat että työntekijät ovat olleet muutokseen tyytyväisiä.

Myös terveysasemilla on ollut ripeää kehittämistä. Monia uudistuksia on saatu läpi kuten vapaa hakeutuminen terveysasemille kaupungin sisällä ja lääkäri-hoitaja –työparimallin sekä takaisinsoittojärjestelmän käyttöönotto. Edelleen joillekin terveysasemien vastaanotoille on kuitenkin vaikea päästä tai odotusajat ovat pitkät, sillä palvelujen kysyntä kasvaa jatkuvasti väestön ikääntyessä. Onneksi ensi vuoden budjettiin on varattu lisämääräraha 20 lääkäri-hoitaja –työparin palkkaamiseen. Toivottavasti sillä sillä saadaan helpotusta tilanteeseen.

Myös valtuustotyössä on tämän kauden aikana tehty useita merkittäviä päätöksiä. Veroäyriä on nostettu ja Ristihotelli sekä Guggenheim hylätty. Uusien asuinalueiden, kuten Jätkäsaaren ja Kalasataman rakentaminen on käynnistetty. Kruunuvuorenrannan rakentamista on valmisteltu, ja tulevan kauden suuria kysymyksiä tuleekin olemaan Kruunuvuoren sillan rakentaminen. Vaihtoehtona sillalle on esitetty lauttayhteyttä kaupunkiin tai köysirataa Hakaniemeen. Kuinka realistisia nämä vaihtoehdot ovat, saataneen kuulla ensi vuoden aikana. Joka tapauksessa asiaa pitää tarkastella pitkällä aikaperspektiivillä.

Taloudellinen tilanne on epävarma, joten se aiheuttaa paineita tulevalle kaudelle. Onhan nyt jo valtakunnankin tasolla puhuttu jopa palkkojen alentamisesta. Samoin uudenlainen poliittinen jakauma valtuustopaikoissa saattaa vaikuttaa päätöksentekoon.

Kiitän kaikkia tukijoitani kuluneesta valtuustokaudesta sekä jatkopestistä toiselle alkavalle kaudelle. Tällä hetkellä on jo ennakkotietoa siitä, että toimisin valtuustotyön lisäksi uuden sosiaali- ja terveyslautakunnan varapuheenjohtajana (puheenjohtajuus meni demareille) ja kaupunginhallituksen varajäsenenä.

HYVÄÄ JOULUA JA ONNEA SEKÄ ILOA UUDELLE VUODELLE 2013!

”Voit joulun elää joka päivä vaan,
ja parhaan vuotes tulet tuntemaan.
Jos vain Joulun Lapsi saa
sydämessäs asustaa,
niin silloin joulu luonas aina on.”