Perussuomalaisten tekemän maahanmuuttoa koskevan kysymyksen aiheuttama keskustelu oli yllättävän kesy ja meni ohi nopeasti. Sen sijaan illan pääasia, pitkäaikaissairaanhoidon siirto sosiaalivirastoon, vei suuren osan illasta. Itse onnistuin saamaan ensimmäisen puheenvuoron, ja kannatin esitystä siirrosta, koska näin sen iäkkäiden ihmisten kannalta hyvänä kehityssuuntana. Edelleen toivon, että saamme vielä joskus virastoista riippumattoman ikäihmisten palvelujen kokonaisuuden. Vaikeaksi käsiteltävän siirtopäätöksen teki se, että osa pitkäaikaisen sairaalahoidon henkilöstöstä vastusti viraston vaihtumista. Valtuustossa puhuttiin informaatio-ongelmista, vaikka terveyskeskuksen henkilöstötoimikunta ilmaisi olleensa tyytyväinen asiasta tiedotukseen. Valtuustopuheet olivat muutenkin osittain asian vierestä puhumista ja hurskasteluakin moittimalla prosessin kulkua. Varsinaiseen kysymykseen vain harva puhuja uskalsi todella ottaa kantaa. Kaupunginhallituksessakin vain neljä jäsentä oli lopulta vastustanut siirtoa.

Tein kaksi pitkäaikaisen sairaalahoidon siirtoon liittyvää ponsiehdotusta, jotka menivät äänestyksissä läpi lähes yksimielisesti:

1) Kaupunginvaltuusto edellyttää sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen varmistavan, että iäkkäiden kuntoutuspalvelut muodostavat saumattoman kokonaisuuden, ja että nopeita, tehokkaita ja ammattitaitoisesti tuotettuja kuntoutuspalveluja on riittävästi saatavilla sekä avo- että laitosmuotoisena palveluketjun kaikissa vaiheissa (äänin 70-1).

2) Kaupunginvaltuusto edellyttää, että pitkäaikaissairaanhoidon siirrolle sosiaalivirastoon asetetaan seurantaryhmä, joka raportoi siirrosta kaupunginhallitukselle (äänin 75-0).

RKP:n edustaja teki siirrosta palautusehdotuksen, joka kuitenkin äänestettiin nurin äänin 49–35. Demareiden edustaja teki esityksen siirron lykkäämisestä 1.9.2010, mutta sekin hylättiin äänin 49–33. Lopulta monenlaisten puheiden ja epäilyjen samoin kuin positiivistenkin näkemysten jälkeen asian hyväksymisestä äänestettiin. Kaupunginhallituksen esitys hyväksyttiin äänin 52–3, ja niin pitkäaikainen sairaalahoito siirretään sosiaalivirastoon 1.1.2010 alkaen. Toivon mukaan sosiaalivirasto tästä eteenpäin hoitaa asiaa kunnialla eteenpäin, ja toivottavasti seurantaryhmä pääsee pian aloittamaan työnsä.

Loppuilta kuluikin valtuutettujen tekemien 58 aloitteen ja muutaman kaava-asian käsittelyyn. Kokous päättyi hieman puolen yön jälkeen.

Seija