Helsingissä vuonna 2014 sosiaali- ja terveyslautakunnassa hyväksymämme palveluverkkouudistus on edennyt tänä keväänä lasten ja perheiden palveluissa. Itäkeskuksessa sijaitsevan Itäkadun perhekeskuksen avajaisia vietettiin toukokuun lopussa, ja perhekeskus avautuu käyttäjille 12.6. Suunnitelmissa on lisätä perhekeskuksia jatkossa myös muihin kaupunginosiin. Uudistuksen taustalla vaikuttavat valtakunnalliset muutosvoimat, mm. lakiuudistukset, valtakunnalliset kehittämishankkeet  ja sote-uudistuksen linjaukset.

Perhekeskuksen perustamisessa keskeisiä tavoitteita ovat palveluverkon uudistamisen lisäksi mm. asiakasprosessin ja palvelukulttuurin uudistuminen. Muutoksella pyritään asiakaskokemuksen ja saatavuuden sekä toiminnan vaikuttavuuden ja tuottavuuden paranemiseen. Kaikkiaan lasten ja perheiden palveluja uudistetaan Helsingissä hallituksen kärkihankkeen Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman (LAPE) mukaisesti.

Itäkadun perhekeskuksessa on toimintaa kolmessa kerroksessa, ja siellä työskentelee yhteensä n. 150 ammattilaista. Perhekeskuksen palveluvalikoimaan kuuluvat mm. äitiys- ja lastenneuvolapalvelut, lapsiperheiden kotipalvelut, neuvolapsykologin palvelut, lasten ja nuorten suunterveyden ehkäiseviä palveluja, lasten puheterapiapalveluja, fysio- ja toimintaterapiapalveluja, kasvatus- ja perheneuvontaa, lastensuojelun sosiaali- ja perhetyötä sekä vammaispalveluja. Yhteistyötä tehdään tarvittaessa myös aikuisten palvelujen kanssa, kuten aikuissosiaalityön tai aikuisten päihde- ja mielenterveyspalvelujen kanssa. Kukin perhe saa tarpeensa mukaista tukea tai palveluja, usein vain lastenneuvolapalveluja mutta tarvittaessa myös kokonaisvaltaista, moniammatillista tukea.

Itäkadun perhekeskukseen muuttavat Kivikon, Kontulan ja Myllypuron neuvolat. Alle 1-vuotiaiden lastenneuvolavastaanottoja tullaan järjestämään myös osin ns. lähipalveluna ko. alueilla. Käytössä on lisäksi digitaalisia, sähköisiä ja mobiilityövälineitä. Perhekeskuksen aukioloaika on kesällä 12.6.–1.9. arkisin klo 8-16. Syksystä lähtien keskus on auki arkisin klo 7-20, mikä on hyvä uudistus työssäkäyvien vanhempien näkökulmasta.

Perhekeskus sijaitsee osoitteessa Itäkatu 11 (sisäänkäyntiosoite Tallinnanaukio 1). Itäkadun perhekeskus on koko palveluverkkouudistuksen linjausten mukaisesti sijainniltaan hyvin saavutettavissa, mikä on lastenvaunujen ja rattaiden kanssa asioiville lapsiperheille tärkeää. Metro ja bussipysäkit ovat rakennuksen vieressä.

Verkkosivut: www.hel.fi/itakadunperhekeskus