Terveyslautakunnassa oli päätettävänä vaikea asia – joidenkin HUS:n laboratorioiden lopettaminen ja palvelujen keskittäminen keskeisiin toimipisteisiin. Asiasta päätettiin esityksen mukaan äänin 6-3. Aiheesta tuli jo etukäteen paljon postia, joka oli ymmärrettävää. Julkisuudessa oli ollut asiasta yksipuolista informaatiota, joka ei tietenkään helpottanut asian objektiivista tarkastelua. Kaupunkilaisilta oli jäänyt pimentoon se, että muutoksen toteutukseen liittyy nopeutettu akuuttitilanteiden näytteenotto, ns. vierianalytiikka. Äkillisissä sairauksissa näytteitä voidaan ottaa vastaanottokäynnin yhteydessä terveysaseman henkilöstön toimesta. Ei-kiireelliset näytteet vaativat usein valmistautumista, ja niitä varten on nyt mentävä keskitettyihin laboratorioihin. Käytössä ovat kuitenkin kaikki HUS:n laboratoriot – sekä terveysasemien laboratoriot että joidenkin sairaaloiden laboratoriot. Asiakkailla on siis valta valita, mihin matkansa suuntaa. Esim. Laajasalosta voi mennä lähimpiin Herttoniemen tai Itäkeskuksen laboratorioihin, mutta myös johonkin muuhun HUS:n laboratorioon. Kotihoito huolehtii omien asiakkaidensa näytteistä.

Vaikka kaupungissa on vielä keskittämisen jälkeenkin laboratorio 12 terveysasemalla (sekä sairaaloissa) ja aiemmista vastaavista keskittämisistä on terveyskeskuksen mukaan saatu hyviä kokemuksia, olimme kokoomusryhmässä kuitenkin huolissamme toimintakyvyltään heikentyneiden asiakkaiden laboratoriomatkoista sekä hoitohenkilöstön työtehtävien muutoksesta/kasvusta. Siksi laadimme ja saimme äänestyksissä läpi kolme edellytystä laboratorioasian hyväksymiselle:

1) ”Terveyskeskuksessa sovitaan ennen muutoksen toteutumista näytteenoton järjestelyistä niiden potilaiden osalta, joilla on toimintakykyvajauksista johtuen huomattavia vaikeuksia kulkea itsenäisesti uusille näytteenottopaikoille, huomioiden etenkin ne potilaat, joilla on toistuvaa näytteenottotarvetta” (Äänin 7–0 kahden jäsenen pidättyessä äänestyksestä)

2) ”Terveyskeskus seuraa muutokseen liittyen henkilökunnan työkuorman, työnkuvan ja työssä viihtymisen sekä potilaiden läheteohjauksen kehitystä niillä terveysasemilla, joilta laboratoriopalvelut poistuvat ja että tästä tuodaan selvitys mahdollisine toimenpide-ehdotuksineen lautakunnalle syksyllä 2010” (Äänin 6–0 kolmen jäsenen pidättyessä äänestyksestä)

3) ”Kustannusten säästämiseksi vapautuvista tiloista pyritään pääsemään eroon siltä osin kuin terveyskeskus ei niitä itse tarvitse.” (Äänin 6–1 kahden jäsenen pidättyessä äänestyksestä)

Kuten olemme saaneet kuulla kaupunginjohtaja Jussi Pajusen haastatteluista lehdissä, tässä hankalassa taloudellisessa tilanteessa on kaikkia palveluja tarkasteltava kriittisesti. On siksi huomattava, että laboratorioiden keskittäminen vaikuttaa sekä HUS:n että Helsingin budjetteihin, jotka tulevat molemmat olemaan seuraavina vuosina tosi tiukkoja. Välillä on vain kokonaisuuden toimivuuden kannalta tehtävä vaikeitakin päätöksiä.

Seija