Kunnallisvaalien yhdeksi puheenaiheeksi on noussut tontin varaaminen suurmoskeijalle Sörnäisistä. Argumentteja on helppo löytää puolesta ja vastaan, mutta liian kevein perustein tällaista päätöstä ei pidä tehdä. Päätöksellä voi olla suuri vaikutus Helsingin ilmeeseen, ilmapiiriin ja mahdollisesti myös turvallisuuteen.

Suomessa on uskonnonvapaus, ja siten islaminuskoisillakin on oikeus omaan uskontoonsa. Jo nyt islaminuskoisilla on moskeijoita tai rukoushuoneita lukuisa määrä. Ja hyvä niin. Suurmoskeija on eri asia.

Suurmoskeijan rahoitus on ongelmallinen, sillä se olisi tulossa ulkomaisilta tahoilta, joiden tarkoitusperistä emme tiedä. Suunniteltu vanhoillisen sunni-haaran moskeija ei palvelisi tasapuolisesti kaikkia islaminuskoisia. Tämän ovat todenneet myös Suomessa asuvat islaminuskoiset henkilöt. On lisäksi arvioitu, että suurmoskeija voisi tuoda poliittisen islamin Suomeen. Joissakin kirjoituksissa mahdollisen islamilaisen lain etusijalle asettamisen on arveltu vaikeuttavan islaminuskoisten maahanmuuttajien integroitumista Suomeen. Tästä on esitetty esimerkkejä ulkomailta.

Myös käytännölliset, arkipäivän vaikutukset arveluttavat kaupunkilaisia. Jos suurmoskeija sijoittuisi uuden ison asuinalueen viereen, monia huolestuttaa rukouskutsujen kuuluminen varhaisesta aamusta (klo 5) iltaan (klo 21) saakka kuusi kertaa päivässä. Tätä suurmoskeijan puolustajat ovat verranneet kirkonkellojen soittoon. Kirkonkellot kutsuvat vain sunnuntaisin Jumalanpalvelukseen tai soivat jonkun toimituksen yhteydessä satunnaisesti. Siis ihan eri asiasta on kyse.

Luin vaalikoneen vastauksia ja huomasin, että monet puoltavat suurmoskeijaa sen paremmin asiaa perustelematta – ehkä suvaitsevaisuuden nimissä. Mutta lisäisikö suurmoskeija suvaitsevaisuutta ja rauhaa vai päinvastoin? On arveltu, että yhden haaran suurmoskeija voisi provosoida eri islamin haarojen välisiä ristiriitoja, samoin kuin maahanmuuton vastaisia toimia. Monilla vaalikoneeseen vastanneilla on kuitenkin hyviä perusteluja, miksi moskeijaa ei pitäisi rakentaa. Esim. ”toiminnan vastaaminen helsinkiläisiä arvoja voi olla vaikeaa” tai ”suunnitelman huono sopivuus Helsingin kaupunkikuvaan”.

Olen päätynyt siihen, että en kannata suurmoskeijan rakentamista Sörnäisiin. Mieluummin näkisin eri puolille pääkaupunkiseutua, eri islamin haaroille rakennettuja pienempiä moskeijoita.