Helsingin kaupunginvaltuusto käsitteli 8.6. kokouksessaan kaupungin ympäristöraporttia. Ympäristöä käsitellään raportissa laajasti. Ilmaston ym. tavallisimmin ympäristöasioiksi miellettävien asioiden ohella raportissa on luku melun torjunnasta. Jatkuva tai tilapäinenkin, toistuva melu voi olla kaupunkilaisille stressaavaa.

Ympäristöraportissa todetaan rehellisesti, että melun torjunnassa on haasteita. Liikenteen melua pidetään pahimpana meluhaitan aiheuttajana, ja varmaan se sitä tasaisesti jatkuvana onkin.

Hankala tilanne on myös niillä kaupunkilaisilla, jotka ovat hakeutuneet asumaan festivaalialueiden läheisyyteen kuten myös niillä, jotka ovat hakeutuneet ydinkeskustan ulkopuolelle toiveena rauhalliset elinolot. Siis niin rauhalliset kuin ne pääkaupungissa voivat olla. He joutuvat kärsimään ajoittaisesta häiritsevästä melusta, joka vaikuttaa ihmisiin tasaista liikennemelua vahvemmin, vaikkakin lyhytaikaisesti kerrallaan. Uusin esimerkki tällaisesta meluongelmasta tuli vastikään julki kun Eiranrannan asukkaat kertoivat häiriintyvänsä Hernesaareen tulleiden huvikeskusten musiikkimelusta yökaudet – basson jytkeessä on vaikea nukkua.

Ulkona soitettujen konserttien ja festivaalien aikana festivaaliyleisö joutuu käyttämään kuulosuojaimia tapahtuma-alueella, jottei kuulo vahingoittuisi, ja ympäristön asukkaat kärsivät liian kovaäänisestä soitannasta pakolla. Erityisesti meren rannalla soitettu musiikki kuuluu hyvin kauas häiritsevänä.

Isompia konsertteja on vuodessa 10-20, joten ihan poikkeuksellisesta meluongelmasta ei ole kyse. Toki äänet kuuluvat kaupunkiin, mutta monta vuorokautta yhteen menoon kuuluva basson jytke on ihan eri asia.

Ympäristöraportissa kerrotaan, että meluntorjunnan parantamiseksi on tehty toimenpiteitä – kiitän niistä virkamiehiä. Erityisesti arvostan sitä, että myöhäisiä soittolupia annetaan vain rajoitettu määrä. Vielä toivoisin, että melutaso säädettäisiin kellonajan mukaan. Esim. alkuillasta saisi soittaa kovempaa, mutta desibelejä olisi laskettava sen jälkeen, vaikka porrastetusti. Ehkä bassoäänien tason selkeä lasku illan myöhäisinä tunteina auttaisi parhaiten – sillä se tuntuu olevan festivaalimusiikissa eniten kaupunkilaisia häiritsevä tekijä. Käsittääkseni Hernesaaressa on näin tehtykin – mutta sama sääntö pitäisi saada muuallekin.

Toivottavasti Helsinki on jatkossa kiva kaupunki kaiken ikäisille, myös iäkkäämmille ihmisille ja niille, joille nuorisofestivaalien musiikki vahvoilla bassoäänillä soitettuna ei ole mieleistä.