Melun torjunnasta Helsingin ympäristöraportissa (8.6.2016)