Kaikki hyötyvät ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä, 2.12.2018