Hyvät Ystävät

Kuluneena syksynä on sekä valtuustossa että terveyslautakunnassa ollut käsiteltävänä isoja ja vähän pienempiä mielenkiintoisia asioita. Budjetti vuodelle 2011 saatiin luotua kaikkien puolueiden yhteistyössä, joskaan kovin helppoa linjauksista ja menotasosta sopiminen ei tänä vuonna ollut. Taloudellinen tilanne on ollut haastava ja menot on pitänyt sopeuttaa tuloihin. Tämän toteuttamisessa on kuitenkin ollut ideologisia näkemyseroja, joiden yhteen sovittaminen on varmasti ottanut neuvottelijoilla koville.

Terveyslautakunnassa oli heti alkusyksystä perusteltu, selvitykseen perustuva ehdotus yhden terveyskeskuksen avosairaanhoidon vastaanottotoiminnan ulkoistamisesta. Tarkoitus oli tämän kautta kokeilla erilaisia palvelujen tuottamismuotoja. Esitys ei kuitenkaan sopinut vihreille eikä vasemmistopuolueille, ja niin esitys raukesi. Terveydenhuollon palvelujen ulkoistus ei ole helppo tehtävä, mutta olisi kuitenkin ollut tärkeää kokeilla oman tuotannon rinnalla muitakin tuottamistapoja. Yhden vaihtoehdon varaan jättäytyminen saattaa ehkäistä toiminnan kehittymistä ja jäykistää palveluja.

Toinen merkittävä terveyslautakunnan käsittelemä esitys oli palvelusetelikokeilun aloittaminen. Tämän esitys meni läpi, ja kokeilun kautta voimme testata palvelusetelien sopivuutta suun terveydenhuollon palveluissa, psykoterapiapalveluissa ja endoskopiapalveluissa. Kokeilu on kuitenkin melko varovainen, ja olisikin ollut toivottavaa, että palveluseteliä olisi kokeiltu myös kotihoidon tuottamiseen. Tälle ajatukselle saimme tukea myös sosiaalilautakunnalta. Mutta – terveyslautakunnan vihreät ja vasemmistoryhmät eivät pitäneet kokeilua ajankohtaisena.

Tulevana vuotena on määrä tehdä sosiaali- ja terveystoimen selvitys, jossa toivoakseni katsotaan erityisesti palveluketjuja vanhusten palveluiden ja mielenterveyspalveluiden osalta. Nämä ovat olleet kuluneen vuoden ongelmakohdat sosiaali- ja terveystoimessa.  Tarvetta prosessien sujuvoittamiselle siis on. Ja miten mahtaakaan käydä tulossa oleville erityisen merkittäville esityksille Helsingin ja Vantaan yhdistymisestä tai metropolialueen seutuhallinnon luomisesta?  Kevätkauden jälkeen olemme näissä kysymyksissä viisaampia.

Kiitän yhteistyöstä vuonna 2010 ja toivotan hyvää ja rauhallista joulun aikaa!

 

On jouluyö ja lumihuntuun pukeutunut maa,

kun yhtä puhdas itse olla voisin.

Se ajatukset joulun tuntuun virittymään saa,

kuin harras sävel sisälläni soisi.

                 Vexi Salmi

terv. Seija 

seija.muurinen@kolumbus.fi

www.seijamuurinen.net

050 – 331 6754