Järjestimme yhdessä Helsingin Kokoomuksen Naisten kanssa turvallisuusillan Pääesikunnassa.  Kommodori Janne Muurinen kertoi ”ajankohtaista puolustusvoimista”. Tilaisuuteen osallistui lukuisa joukko naisia, ja muutama mieskin oli uskaltautunut mukaan.

Kuulimme, että viimeaikaiset lähialueiden, varsinkin Itämeren, tapahtumat ovat johtaneet mm. naapurimaissa puolustusmenojen kasvattamiseen. Suomen puolustusvoimien budjetti tuntui maallikosta pieneltä valtavan kokonaisuuden rahoittamiseksi. Varsinkin kun vertasin sitä lähes samankokoiseen Helsingin sosiaali- ja terveystoimen budjettiin. Lisärahoitusta on kuitenkin luvassa tulevina vuosina mm. laivue- ja hävittäjähankkeiden myötä.

Opimme myös , että Suomen puolustuskyky muodostuu kokonaisturvallisuudesta eli kaikkien viranomaisten yhteistyöstä, yleisestä asevelvollisuudesta, suuresta reserviläisten määrästä ja maapuolustustahdosta. Tiukoissa tilanteissa on pystyttävä reagoimaan nopeasti. Puolustusvoimissa oltiinkin tyytyväisiä juuri tehtyyn päätökseen tiedustelulaista. Se helpottaa nykytekniikalla toteutettavien uhkien ehkäisemistä.

Suomen puolustusvoimat tekee monenvälistä yhteistyötä useiden tahojen kanssa, mm. Nato, YK, Nordefco, EU sekä kahdenvälistä yhteistyötä Ruotsin ja USA:n kanssa. Näistä kahdenvälisessä puolustusyhteistyössä Ruotsilla on nykyään erityisasema.

Ilta oli hyvin mielenkiintoinen, ja se herätti monia ajatuksia. Päällimmäiseksi jäi hyvä mieli siitä, että puolustusvoimat yhdessä muiden toimijoiden kanssa huolehtii Suomen turvallisuudesta. Puolustusvoimat myös edelleen kehittää toimintojaan sekä perinteisten että uusien uhkien torjuntaan.