Aloitteet

lokakuu 26, 2010

Toteuttamissuunnitelma palvelurakenteen kehittämiselle 20.10.2010

Helsingin viimeisin vanhuspalveluohjelma oli voimassa vuoden 2009 loppuun saakka. Sen jälkeen ikäihmisten palvelujen kehittämistä ovat ohjanneet Helsingin kaupungin strategiaohjelman yleisluoteiset linjaukset vuosille 2009–2012. Helsingissä ei ole […]
syyskuu 8, 2010

Kysymys toimeentulotuesta 8.9.2010

Helsingissä ovat toimeentulotuen menot kasvaneet. Perustoimeentulotukea saavien talouksien määrän on vuoden 2010 talousarviossa ennakoitu olevan 38 500. Talouden ja toiminnan seurantaraportin 2/2010 mukaan toimeentulotukimenojen ennakoidaan kasvavan […]
toukokuu 5, 2010

Kysymys ikääntymispoliittisesta strategiasta 5.5.2010

Helsingin viimeisin vanhuspalveluohjelma oli voimassa vuoden 2009 loppuun saakka. Sen jälkeen ikäihmisten palvelujen kehittämistä on ohjannut Helsingin kaupungin strategiaohjelma vuosille 2009–2012. Sen mukaan palvelujen rakennetta kevennetään […]
maaliskuu 12, 2010

Puoluekokousaloitteeni (3/2010) ja siihen annettu vastaus

Aloite: KANSALLINEN OHJELMA MUISTISAIRAUKSIEN ENNALTAEHKÄISYN, VARHAISEN TOTEAMISEN, HOIDON JA KUNTOUTUKSEN JÄRJESTÄMISEKSI Suomen väestö ikääntyy tulevina vuosikymmeninä nopeammin kuin Euroopassa keskimäärin. Vuoteen 2040 mennessä 75 vuotta täyttäneiden […]
maaliskuu 3, 2010

Talousarvioaloitteet palvelusetelistä, kuljetuksista liikuntapalveluihin ja lisäopinnoista palkitsemisesta 3.3.2010

1)PALVELUSETELEITÄ HOITOPALVELUJEN OSTOON Helsingissä on ikäihmisille tarjolla asuntoja yksityisissä palvelutaloissa tai senioritaloissa (eivät ole kaupungin ostopalvelua), joihin iäkkäät ihmiset voivat omasta aloitteestaan hakeutua. Monissa yksityisissä palvelualoissa […]
marraskuu 25, 2009

Ponsiehdotukset pitkäaikaisen sairaalahoidon siirrosta 25.11.2009

1) Kaupunginvaltuusto edellyttää sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen varmistavan, että iäkkäiden kuntoutuspalvelut muodostavat saumattoman kokonaisuuden, ja että nopeita, tehokkaita ja ammattitaitoisesti tuotettuja kuntoutuspalveluja on riittävästi saatavilla sekä avo- […]
marraskuu 3, 2009

Kokoomusryhmän lisäedellytykset terveyslautakunnassa pitkäaikaisen sairaalahoidon siirrolle 3.11.2009

1) “Terveyskeskuksen pitkäaikaishoidon siirtoon liitetään koko ympärivuorokautisen hoidon lääkäripalvelujärjestelmän tarkastelu. Tästä tulee valmistella terveyslautakunnalle selvitys mahdollisine toimenpide-ehdotuksineen alkuvuodesta 2010 yhteistyössä sosiaaliviraston kanssa.” – hyväksyttiin äänin 6  […]
syyskuu 29, 2009

Kokoomusryhmän kolme lisäedellytystä laboratorioasian hyväksymiselle 29.9.2009

1) ”Terveyskeskuksessa sovitaan ennen muutoksen toteutumista näytteenoton järjestelyistä niiden potilaiden osalta, joilla on toimintakykyvajauksista johtuen huomattavia vaikeuksia kulkea itsenäisesti uusille näytteenottopaikoille, huomioiden etenkin ne potilaat, joilla […]
syyskuu 9, 2009

Ponsiehdotus Kustaankartanon vanhustenkeskuksen ruokapalvelutehtävien ja niitä hoitavan henkilöstön siirrosta Palmialle 9.9.2009

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että Kustaankartanon vanhustenkeskuksen ruokapalvelutehtävien ja niitä hoitavan henkilöstön siirtyessä Palmialle, Palmia valmistelee yhdessä sosiaaliviraston asiantuntijoiden kanssa vanhustenhoitoyksiköille oman ruokapalvelukonseptin, jossa otetaan huomioon vanhusten ravitsemukselliset […]
kesäkuu 10, 2009

Ponsiehdotus iäkkäälle väestölle sopivien asuntojen rakentamista 10.6.2009

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että 45. ja 47. kaupunginosien (Vartiokylä, Mellunkylä, Myllypuro) jatkosuunnittelussa huomioidaan iäkkäälle väestölle sopivien asuntojen rakentaminen ja helppojen kulku- ja liikenneyhteyksien varmistaminen asuinalueelta Kontulan vanhustenkeskukseen.
toukokuu 12, 2009

Kokoomusryhmän lisäedellytykset terveyslautakunnan vuoden 2010 talousarviotekstiin.

Hyväksyessään osaltaan talousarvion vuodelle 2010 terveyslautakunta edellyttää, että: 1) sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen johto yhdessä hoitoketjuylilääkärien kanssa laatii viimeistään syyskuun loppuun mennessä lautakunnalle kuukausittaisen suunnitelman vanhusten palvelujen […]
helmikuu 25, 2009

Talousarvioaloitteet 25.2.2009

Aloite 1. Helsingin kaupungissa on 11 palvelu- ja virkistyskeskusta iäkkäille ihmisille. Näistä vain yksi, Kontulan palvelukeskus, sijaitsee itäisen Helsingin alueella. Eteläisellä alueella keskuksia on 4, pohjoisella […]