1) Kaupunginvaltuusto edellyttää, että sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen jatkossa tekemät ikäihmisten palvelujen supistukset ja vastaavat lisäykset synkronoidaan niin, että palvelujen kokonaissaatavuus pysyy riittävällä tasolla.

2) Kaupunginvaltuusto edellyttää, että sosiaalivirasto ja terveyskeskus käynnistävät säännöllisen yhteistyön muiden hallintokuntien kanssa ikäihmisten terveyden edistämiseksi ja toimintakyvyn laskun ehkäisemiseksi.