Kaupunginvaltuusto päätti kaupungin työterveyshuollon kilpailutuksesta (1.6.2022)

Helsingin kaupunginvaltuusto käsitteli Työterveys Helsinki palvelujen laatukilpailutusta.

Asiasta oli jo kaupunkistrategian tuottavuustoimissa sovittu, mutta sd:n edustaja teki vielä tässä vaiheessa ehdotuksen asian palauttamisesta uudelleen valmisteluun. Tällä tavoiteltiin kilpailutuksen perumista. Äänestyksessä palautusehdotus kaatui äänin 77-6.

Poliittiset ryhmät sopivat kaupunkistrategiassa tuottavuusohjelman käynnistämistä. Yhtenä tuottavuutta parantavana kohteena nousi esille kaupungin työterveyshuolto, josta päätettiin Helsingin kaupungin talousarviossa tälle vuodelle sekä taloussuunnitelmassa vuosille 2022–2024. Pormestarin talousarviopuheessa todettiin, että ”työterveydenhuoltoa parantamalla paranee myös kaupungin työntekijöiden hyvinvointi – ja että haluamme huolehtia työntekijöistämme entistä paremmin, ja tukea heidän työkykyään parhaalla mahdollisella tavalla”.

Tässä kilpailutusesityksessä painotetaan, että kilpailutetuilla palveluilla pystytään parantamaan työterveyspalveluiden laatua erityisesti sairaanhoidon palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden sekä asiakaskokemuksen kautta. Tämä on hyvä asia kaupungissa ja tilanteessa, jossa terveysasemille pääsyssä on ollut viivettä.  On sekä työntekijöiden että organisaation kannalta tärkeää saada työntekijät nopeasti hoitoon ja kuntoutukseen. On kuitenkin hyvä huomioida, että työterveyshuollon perimmäisin tehtävä ei ole sairaanhoito vaan työntekijöiden hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden sekä työkyvyn ylläpitäminen ja ongelmien ennaltaehkäisy – mukaan lukien esihenkilöiden tukitoimet ja työkykyjohtaminen.

Kokonaisuutena kyseessä on erittäin tärkeä asia Helsingin kaupungin työntekijöiden terveyden, hyvinvoinnin ja työkyvyn sekä työssä viihtyvyyden näkökulmasta. Jatkossa on tärkeää, että kaupunki seuraa tiiviisti ja säännöllisesti palveluiden saatavuutta, laatua ja kustannuksia sekä asiakkaiden- ja esihenkilöiden tyytyväisyyttä ja tarvittaessa neuvottelee tuottajan kanssa kehittämistoimenpiteistä. Nyt jäämme odottamaan varsinaista kilpailutusesitystä ja siinä erityisesti kilpailutuksen (toiminnan) kriteereitä.