Helsingin kaupunginvaltuustossa käsiteltiin vuoden 2023 tilinpäätöstä ja arviointikertomusta 19.6.2024

Helsingin kaupunginvaltuustossa käsiteltiin vuoden 2023 tilinpäätöstä ja arviointikertomusta 19.6.2024

Tilinpäätös hyväksyttiin yhteisesti, ja omassa puheessani kommentoin muutamia arviointikertomuksessa esille nostettuja arviointituloksia (puheeni alla).

Helsingin talouden toteutuminen ennakoitua parempana vuonna 2023 on hyvä uutinen, tilanteessa jossa vietiin läpi merkittävä rakennemuutos: Sote-palvelujen eli sote-Helsingin erottaminen kunta-Helsingin taloudesta valtion rahoituksen piiriin. Tämä on vaatinut virkahenkilöiltä paljon työtä, ja siinä on onnistuttu hyvin.

Yksi arviointikertomuksen suosituksista on, että kävely- ja pyöräilyväylien kunnossapitoon kiinnitetään huomiota jo maankäytön suunnittelussa. Hyvällä kunnossapidolla onkin merkitystä kaikkien asukkaiden liikkumisturvallisuudelle ja liukastumisvammojen estämiselle – mutta etenkin liikuntaesteisille kaupunkilaisille. Esim. runsaiden lumisateiden jälkeen osa rollaattoreilla ja pyörätuoleilla liikkuvista joutuu jäämään kotiinsa, mikäli kunnossapito ei ole asianmukaista, eikä heillä ei ole avustajaa saatavilla. Tämä heikentää heidän hyvinvointiaan ja yhdenvertaisuuttaan liikkumisessa. Sikäli mm. vammaisten ja vanhusten asuintalojen ympäristön kunnossapito on hyvä huomioida erityisesti.

Viime talvena sain kuulla valituksia nimenomaan jalankulkuväylien heikosta huollosta – enemmän kuin aiemmin. Itsekin kuljin keskustassa katuja, joissa pyörätiet oli aurattu, mutta jalankulkuväylät auraamatta vielä päivälläkin. Pyöräteillä näki kuitenkin vain muutaman talvipyöräilijän, mutta jalankulkuväylillä riitti kävelijöitä. Ilmeisesti talvipyöräilijät olivat saaneet äänensä paremmin kuulumaan, vaikka heitä on vain runsaat 10% pyöräilijöistä ja pieni osa Helsingin väestöstä.

Arviointikertomuksen mukaan Helsingin Sataman hiilineutraalius-tavoitteessa on edetty, mutta merialusliikenteen päästöissä, jotka muodostavat valtaosan Sataman päästöistä (80%), näyttäisi vielä olevan tekemistä. Näitä päästöjä arvioidaan alennettavan 25% vuoteen 2030 mennessä – sinänsä hyvä asia, mutta toteutumisen aikataulu tuntuu melko pitkältä, ilmeisesti tätä ei ole mahdollista nopeuttaa? Mm. Katajanokalle, torialueen lähelle tilapäisesti rantautuneiden risteily- ym. alusten savupiipuista tupruava musta savu koko rantautumisen ajan näyttää ikävältä – varsinkin näin lähellä kaupungin keskustaa. Jatkossa varsinkin koko päivän tai koko yön Eteläsataman ja Katajanokan alueen laitureissa viipyvät alukset olisi hyvä saada maasähköön sekä päästöjen että matalaäänisen melun vuoksi.

Lopuksi kiitokset tarkastuslautakunnalle ja virkamiehille työstä toimintojen ja palvelujen kehittämiseksi.”