Talousarviopuhe kaupunginvaltuustossa (25.11.2020)

Helsingin Kokoomuksen valtuustoryhmän varapuheenjohtajana oli minun vuoroni pitää talousarviopuhe Helsingin tulevan vuoden (2021) talousarviosta. Alla puheeni, jossa kärkenä olivat peruspalvelut:

”Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Budjettineuvottelut on käyty vaikeassa tilanteessa. Koronakriisi on iskenyt merkittävän loven Helsingin talouteen. Huoli kaupunkilaisten peruspalveluista on suuri. Meille Kokoomuksessa on tärkeää kaikissa tilanteissa, myös tässä, pitää huolta laadukkaista palveluista ja luoda toimillamme uskoa tulevaisuuteen.

Olemme kuulleet väitteitä, joiden mukaan ensi vuoden budjettimme olisi leikkaava. Todellisuudessa kaupungin käyttömenot kasvavat merkittävästi, jopa 3-4 prosentin luokkaa. Kaupunkistrategiassa sovitun talouden kehyksen päälle tehdyt juoksevien menojen lisäykset ovat merkittäviä, eikä investointipuolellakaan paineta jarrua.

Kannamme tästä kehityksestä huolta, emmekä ole tyytyväisiä kaikkiin budjetin yksityiskohtiin. Uskomme kuitenkin yhteistyöhön ja rakentamiseen. Siihen Helsingin menestys perustuu.

Kokoomus on jo vuosia ajanut vastuullista ja järkevää taloudenpitoa. Kiitos tämän politiikan, meillä on kaupunkimme taloudessa puskuria. Sen turvin voimme myös ensi vuonna tehdä tällaisen menokasvun varaan rakentuvan budjetin samaan aikaan kun kaupungit ympärillämme laativat leikkauslistoja.

Arvoisa valtuusto,

Suurin kasvu budjetissa suuntautuu sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä kasvatukseen ja koulutukseen. Tärkein periaate näiden rahojen käytössä on varmistaa peruspalveluiden toimivuus ja laatu.

Lisäämme ennaltaehkäiseviä, matalan kynnyksen palveluja, kuten ikääntyneiden kotona asumista tukevia palveluja ja liikkuvia suun terveydenhuollon palveluja. Parannamme terveysasemien palveluiden saatavuutta, ja puramme koronaepidemian aiheuttamaa hoito- ja palveluvelkaa. Kehitämme palveluketjuja lasten mielenterveyspalveluissa sekä mielenterveyskuntoutujien asumisessa.

Kasvatuksen ja koulutuksen palveluissa tuemme lasta koko hänen opinpolkunsa ajan. Takaamme toisen asteen koulutusmahdollisuudet koulutustakuun mukaisesti kaikille helsinkiläisnuorille. Panostamme myönteiseen erityskohteluun varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa.

Jatkamme terveellisten ja turvallisten koulutilojen varmistamista jokaiselle lapselle ja nuorelle. Isoimpia uudisrakennushankkeita tulevana vuonna ovat Pakilan koulut ja päiväkodit sekä Puotilan ala-aste, Vuosaaren lukio ja Helsingin kielilukio. Peruskorjaukset aloitetaan myös muun muassa Käpylän peruskoulussa ja Lauttasaaren ala-asteella.

Huolehdimme arjen sujuvuudesta lisäämällä raiteita ja kehittämällä joukkoliikennettä sekä liityntäpysäköintiverkostoa entistä käyttäjälähtöisemmäksi. Pidämme tärkeänä myös pitkään korjausta odottaneiden metroasemien, kuten Herttoniemen, korjauksia.

Näemme tärkeäksi huolehtia kaupunkilaisten lähiliikuntapaikkojen toimivuudesta. Merkittäviä hankkeita ovat muun muassa Roihuvuoren pesäpalloareenan perusparannus sekä Johanneksen kentän tekojääratahankkeen käynnistäminen.

Arvoisa valtuusto,

Koronakriisi on vaikuttanut julkistalouden lisäksi ihmisten henkilökohtaiseen talouteen laskemalla kaupunkilaisten keskimääräistä palkkasummaa ja johtamalla lomautuksiin ja työttömyyteen. Me haluamme varmistaa, ettei ihmisten elämää vaikeuteta entisestään menemällä enempää helsinkiläisten kukkaroille. Kunnallisvero tai kiinteistövero eivät tulevana vuonna nouse. Kokoomuksen valtuustoryhmä pitää merkittävänä saavutuksena, että tällä valtuustokaudella verotuksen suunta kaupungissa on ollut alas ei ylöspäin.

Hyvät valtuutetut,

Tulevan vuoden budjetti mahdollistaa meille vahvat ja laadukkaat peruspalvelut, mutta meidän on ajateltava jo tulevaa.

Käynnissä oleva Koronakriisi iskee talouteemme ja kaupunkilaiseen elämäntapaan. Edessä voivat olla tätä valtuustokautta huomattavasti niukemmat vuodet. Tulemme vielä tarvitsemaan tiukkojakin päätöksiä, jotta kaupungin talouden kestävyys saadaan näissä oloissa turvattua.

Lisäksi maamme hallituksen valmistelema sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus tulee toteutuessaan leikkaamaan merkittävästi Helsingin veropohjaa ja murentamaan investointikykymme. Samalla se leikkaa viisikymmentä miljoonaa Helsingin sosiaali- ja terveyspalveluista.

Kokoomuksen valtuustoryhmä haluaakin lähettää viestin maamme hallituspolitiikassa vaikuttaville helsinkiläisille päättäjille: estäkää tämä vahingollinen uudistus.

Arvoisa valtuusto,

Lopuksi kiitämme talousarvion valmisteluun osallistuneita kaupungin virkamiehiä ja budjettineuvotteluihin osallistuneita ryhmiä. Tekemällä yhdessä vastuullisia päätöksiä varmistamme lopputuloksen, joka on pitkällä ajalla Helsingin ja helsinkiläisten kannalta paras mahdollinen.

Kokoomus kannattaa talousarvioehdotuksen hyväksymistä.”