Aloite asuntotietokannan luomisesta ikääntyneiden asumistarpeiden ennakointiin (8.1.2021)

Jätin viimeisessä vuoden 2020 kaupunginvaltuuston kokouksesssa aloitteen asuntotietokannan luomisesta ikääntyneiden asumistarpeiden ennakointiin. Idea aloitteelle tuli kaupunkilaisilta, jotka olivat etsineet toimintakyvyltään heikentyneille omaisilleen esteetöntä, sopivaa asumismuotoa. Asuntietokannasta kaupunkilaiset tai heidän omaisenssa voisivat itse etsiä uutta, kaupungin turvalliseksi toteamaa, asukkaan tarpeisiin sopivaa tavallista asuntoa tai palveluasuntoa. Alla aloite:

”Ikääntyneiden määrä ja osuus väestössä kasvaa tulevina vuosina, mikä merkitsee palvelutarpeiden kasvua ja edellyttää kaupungilta erilaisia toimenpiteitä. Hyvinvointia ja terveyttä edistävillä toimilla ja ennaltaehkäisevillä palveluilla on mahdollista pyrkiä viivästyttämään ja vähentämään raskaiden palvelujen tarvetta.

Ikääntyneiden vaivaton arjesta suoriutuminen edellyttää mm. sopivaa, esteetöntä asumismuotoa ja toimivaa asuinympäristöä. Sikäli ikääntyneiden on hyvä tarkastella itse tai omaisten kanssa ajoissa omaa kotiympäristöään ja sen toimivuutta ikääntymisen näkökulmasta. Mikäli nykyinen asunto ei tue omatoimista selviytymistä, tarvitaan tietoa vaihtoehtoisista, turvallisista, esteettömistä asumisratkaisuista toimivassa ympäristössä.

Esitänkin, että kaupunki selvittää mahdollisuutta luoda tietokannan, josta ikäihmiset ja heidän omaisensa voivat tarvittaessa etsiä sopivaa asumismuotoa ja asuntoa; esim. kaupungin tai yksityinen normaali asuminen, senioritalossa asuminen, yhteisöllinen asuminen mm. monisukupolvinen asuminen, palveluasuminen.”