Loppukevään terveiset kaupunginvaltuustosta (5.7.2018)

Kesä on ehtinyt jo melko pitkälle, ja loma kaupunginvaltuustosta ja muista luottamustehtävistä on alkanut. Kevätkausi oli kiireinen erityisesti monissa maakunta-soteuudistukseen liittyvissä toimissa. Siksi kaikki kirjoitustehtävät ovat jääneet kesään.

Kaupunginvaltuuston viimeisessä kokouksessa hyväksyimme vuoden 2017 tilinpäätöksen ja käsittelimme vuoden 2017 arviointikertomusta. Vuosi 2017 oli Helsingin kaupungin taloudessa odotettua myönteisempi. Verotulot kasvoivat ennakoitua enemmän, ja kaupungin lainakanta aleni. Kaupungin investointien toteuma oli vuonna 2017 huomattava, kaikkiaan 621 miljoonaa euroa. Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa saimme taas arvokasta tietoa kaupungin toiminnoista ja kehittämistarpeista. Kommentoin valtuustopuheessani joitakin arviointikertomuksessa huomioituja asioita: https://www.seijamuurinen.net/paivakirja/kaupunginvaltuusto-jai-ansaitulle-kesalomalle-21-6-2018/

Kevään viimeisissä kokouksissa käsittelimme valtuutettujen jättämiä aloitteita. Keskustelu kestää yleensä pitkään, ja niinpä jouduimme lopulta istumaan kaupunginvaltuuston kokouksessa klo 0.30 saakka, jotta saimme kaikki aloitteet käsiteltyä ennen kesälomaa. Uusi valtuustokausi, uusine valtuutettuineen tuottaa yleensä paljon ehdotuksia kaupungin toiminnan uudistamiseksi. Oma aloitteeni koski frebeegolfrataa Laajasaloon. Tätä olivat laajasalolaiset toivoneet. Sellaista ei aloitevastauksen mukaan nyt ihan heti saada, mutta esittämäni ponsi radan liittämisestä kesken olevaan kaavoitukseen meni kaupunginvaltuustossa läpi yksimielisesti. Siispä odotellaan jatkoa.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan asioista mediaan päätyi mm. selvitys vaihtoehtoisten keinojen löytämisestä leipäjonoille. Jatkossa on tarkoitus järjestää kaupungin ja elintarvikeapua jakavien tahojen kanssa ruoan jakelu siten, ettei ihmisten tarvitse jonottaa ulkona – mikä on inhimillistä nykyiseen verrattuna. Suunnitteilla on yhteinen logistiikkakeskus sekä yhteisruokailuja ja hävikkiravintoloita. Ruoka-apuun on tarkoitus liittää myös sosiaalityötä. Valmis esitys tulee käsittelyyn myöhemmin.

Toinen sosiaali- ja terveyslautakunnan käsittelyssä ollut yleistä mielenkiintoa herättänyt asia oli huumeriippuvaisille suunnitellut tuetut tilat suonensisäisten huumeiden käyttöä varten. Sosiaali- ja terveyslautakunnan enemmistö antoi asiasta myönteisen lausunnon, ja asia etenee syksyllä edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsittelyyn. Oma lautakuntaryhmäni ei kannattanut esitystä, koska se on poliisin lausunnon mukaan ristiriidassa nykylainsäädännön kanssa. Olisimme tarvinneet kaupungin oikeuspalvelujen näkemyksen ennen päätöksentekoa mm. työntekijöiden vastuista, ja siksi jätimme asiasta eriävän mielipiteen. Linkistä voi lukea tarkemmin: https://www.seijamuurinen.net/paivakirja/sosiaali-ja-terveyslautakunnalta-esitys-huumeidenkayttotilasta-helsinkiin-24-6-2018/

Kansalaiset alkavat olla kyllästyneitä maakunta-soteuudistusta koskevaan kirjoitteluun, mutta siitä huolimatta alla vielä muutama kappale asiasta.

Pääkaupunkiseudun kuntien kaupunginvaltuustot järjestivät 15.5. yhteisen kokouksen, jossa jätettiin kriittinen lausunto eduskunnalle maakunta-soteuudistuksesta. Lausunnossa perusteltiin, miksi nykyinen maakuntavetoinen malli ei sovi pääkaupunkiseudulle. Lausunto: http://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginvaltuusto/Suomi/Paatos/2018/Keha_2018-05-15_Kvsto_9_Pk/58493DEA-BE1C-C98B-8E7C-638BB6700000/Helsingin_Espoon_Vantaan_ja_Kauniaisten_kaupunkien.html

Yhteiskokouksessa sai kukin valtuutettu pitää halutessaan minuutin kestävä puheenvuoron. Oma puheenvuoroni koski sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamista, mikä on näkemykseni mukaan tarpeellista riippumatta maakunta-soteuudistuksen toteutumisesta. Puheenvuoro: https://www.seijamuurinen.net/paivakirja/puheenvuoro-paakaupunkiseudun-kuntien-yhteisessa-valtuuston-kokouksessa-15-5-2018-2/

Kesäkuussa maakunta-soteuudistuksen lakipaketista päättämistä siirrettiin jälleen perustuslakivaliokunnan vaatimien muutosten vuoksi. Uusimman aikataulun mukaan esitys tulee eduskunnan käsittelyyn loppusyksyn aikana. Maakuntavaalit on määrä pitää toukokuussa 2019, uudet maakuntavaltuustot aloittaisivat elokuussa 2019 ja uudistus tulisi voimaan 1.1.2021. Jos lainsäädäntö hyväksytään syksyn aikana, käynnistyvät pilotit valinnanvapaudesta Helsingissäkin.

Uuden maakunnan valmistelutyötä on tehtävä vaikka uutta lainsäädäntöä ei ole vielä hyväksytty. Maakuntahallitus perustikin alaisuuteensa kaksi toimikuntaa, sote- sekä konserni- ja elinvoimatoimikunnat, ohjaamaan maakunta-soteuudistuksen valmistelua Uudellamaalla. Maakuntavaltuuston varapuheenjohtajana tulin valituksi sote-toimikuntaan. Varsinaiseen valmistelutyöhön on jo palkattu lukuisa määrä kuntien virkamiehiä, ja juuri parhaillaan haetaan lisää henkilöstöä.

Aurinkoista ja rentouttavaa kesää!

T. Seija

www.seijamuurinen.net
seija.muurinen@kolumbus.fi
Puh: 050-3316754.

Kaupunginvaltuutettu, Kokoomuksen valtuustoryhmän varapj., maakuntavaltuuston varapj., sosiaali- ja terveyslautakunnan ja HUS-valtuuston jäsen