Valtuuston kuulumisia (18.3.2020)

Hyvät Ystävät

Helsinki näyttää tänään hiljaiselta. Ruuhkia ei näy, ja julkisissa liikennevälineissä näkee vain muutamia ihmisiä. Monilla on huolta tulevaisuudesta, mm. terveydestä ja taloudesta. Hallitus tekee kuitenkin terveydenhoito- ym. viranomaisten neuvojen mukaan parhaansa meidän kansalaisten hyvinvoinnin takaamiseksi. Ohjeita kannattaa noudattaa ja läheisistä huolehtia.

Kaupungin luottamuselimet kokoontuvat tämänhetkisen tiedon mukaan normaalisti. Esityslistoille pyritään ottamaan vain tärkeimmät asiat, ja riskiryhmiin kuuluville henkilöille tultaneen järjestämään mahdollisuus kokouksiin osallistumiseen sähköisesti.

Tämän kevään aikana on kaupunginvaltuustossa jo ehditty päättää monista asemakaavoista ja hankesuunnitelmista. Kaupunki rakentuu kiivaasti. Mm. kaavamuutos Helsinki Garden -hankkeen (monitoimiareena nykyisen jäähallin viereen) etenemiseksi hyväksyttiin. Malmin lentokentän alueen rakentaminen tuli jälleen aloitteen kautta käsittelyyn. Rakentaminen kuitenkin edennee sitkeästä vastustuksesta huolimatta.

Tammikuussa jätin aloitteen Helsingin kiinteistöjen myyntipolitiikan tarkistamisesta, esimerkkinä Aino Ackten huvila. Odotan mielenkiinnolla vastausta. Alla linkki aloitteeseen:
https://www.seijamuurinen.net/aloitteet/helsingin-kiinteistopolitiikan-tarkistaminen-esim-aino-ackten-huvila-15-1-2020/

Sosiaali- ja terveystoimialan asioista kaupunginvaltuusto käsitteli Kokoomusryhmän aloitteen terveysasemille pääsyn helpottamisesta. Jonot ovat kasvaneet vuoden kuluessa, ja aiempi tavoite kiireettömään hoitoon pääsystä 10 vuorokaudessa on jäänyt toteutumatta. Lääkäripula terveysasemilla on vakava ongelma, ja siitä me kaikki kaupunkilaiset kärsimme. Sama tilanne on myös muissa pääkaupunkiseudun kunnissa. Tilanteen helpottamiseksi on Helsingissä jo tehty monia toimenpiteitä, ja uusia on suunnitteilla. Niistä löytyy tarkempaa tietoa blogitekstistäni (valtuustopuheeni):
https://www.seijamuurinen.net/paivakirja/kaupunginvaltuusto-keskusteli-terveysasemille-paasysta-13-2-2020/

Myös erikoissairaanhoidossa on jouduttu turvautumaan vuokratyövoimaan, joten henkilöstön saatavuusongelma on perusterveydenhuoltoa laajempi. Kaupungin näkökulmasta perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito toimivat liian erillään, ja teinkin Helsingin maksaman kokonaishoidon koordinoinnista aloitteen (linkki alla). Koordinaattorin tehtävää kaupunginkanslia ei halunnut perustaa, mutta asia eteni mm. uuden virkamiestoimielimen perustamisena integraation parantamiseksi.
https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginvaltuusto/Suomi/Paatos/2020/Keha_2020-02-12_Kvsto_3_Pk/F3339617-2661-CDA5-8C7E-6D2A13200000/Liite.pdf

Sosiaali- ja terveyslautakunnassa olemme kevään aikana päättäneet useista eri hankinnoista, mm. ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoidon, kotisiivouksen, päihdehoidon ja opioidikorvaushoidon hankinnoista. Helsingin volyymeissa hankinnat ovat yleensä suuria euromääriltään, joten niitä käsitellään usein kahden kokouksen ajan muiden poliittisten ryhmien kanssa neuvotellen.

Lautakunnan viime kokouksen merkittävä asia oli lausunto kaupunginhallitukselle hallituksen esitysluonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain uudistuksesta. Tämä lakihan jäi kesken viime hallituskaudella. Lakiluonnoksessa esitetään uusia maksuttomia palveluja, joista esim. terveyskeskuskäynti on jo nyt Helsingissä maksuton. Lisäksi yhtenäistetään asiakasmaksuja ikääntyneiden palveluissa. Näistä osa vaatii Helsingin nykyisen maksujärjestelmän uudistamista, mikäli ne tulevat voimaan. Kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen jäämme odottamaan, missä muodossa hallitus vahvistaa asiakasmaksulain, ja miten Helsingin kommentteja on kuultu.

Tulevan viikon kokouksessa annamme lausunnon Laakson yhteissairaalan hankesuunnitelmasta kaupunkiympäristölautakunnalle. Kyseessä on valtava Helsingin kaupungin ja HUS:n yhteinen hanke, kustannusarvioltaan 840 miljoonaa euroa. Hanke käsittää Laakson sairaalan alueen joidenkin vanhojen rakennusten purkamisen, uusien sairaalarakennusten rakentamisen, uusia liikennejärjestelyjä sekä tunnelin Laakson sairaala-alueen ja Meilahden sairaala-alueen välille. Hanke on todettu tarpeelliseksi entisten, huonokuntoisten sairaalarakennusten korvaamiseksi ja psykiatrisen ja neurologisen hoidon keskittämiseksi alueelle.

Tässä joitakin tärkeimpiä valtuusto- ja lautakuntakuulumisia vuoden alkukuukausilta.
Ollaan varovaisia koronan suhteen, mutta nautitaan kuitenkin päivien valostumisesta ja kevään tulosta, vaikkakin nyt rajoitetusti.

Terveisin Seija

Kaupunginvaltuutettu, Kokoomuksen valtuustoryhmän varapj., maakuntavaltuuston varapj., sosiaali- ja terveyslautakunnan ja HUS-valtuuston jäsen, HUS:n tarkastuslautakunnan pj.