Aloitteeni mielenterveyskuntoutujien asumisesta (7.3.2021)

Kaupunginvaltuustossa käsiteltiin 3.3. kaupunginhallituksen vastaus aloitteeseeni mielenterveyskuntoutujien asumisketjun sujuvoittamisesta.

Mielenterveyskuntoutujien asumisketjun vetämättömyys on ollut pitkäaikainen ongelma. Se on ollut esillä sosiaali- ja terveyslautakunnassa jo usean valtuustokauden aikana. Helsingissä on ollut tilanne, jossa mielenterveyskuntoutujat ovat joutuneet odottamaan pitkiäkin aikoja kalliissa laitoshoidossa – vuodeosastolla, vaikka asiakkaiden tila olisi sallinut jo kevyemmän asumismuodon.

Mielenterveyskuntoutujien asumisongelman ratkaisemiseen tarvitaan kaupungin toimialojen yhteistyötä. Olenkin tyytyväinen, että vastauksen mukaan toimialat työskentelevät nyt yhdessä erityisryhmien asumisen parantamiseksi. Aloitevastauksessa on tuotu esille myös jo tehtyjä ja meneillään olevia tarpeellisia toimenpiteitä. Esim. mielenterveyskuntoutujien asumispalveluja (tukiasumista) ja avohoidon liikkuvia palveluja on lisätty.

Kuntoutumisen päämääränä pitäisi mahdollisimman monella asiakkaalla olla sijoittuminen tavanomaiseen asumiseen – tarvittaessa kotiin saatavien palvelujen tukemana. Kuntoutumisvaiheessa on siten hyvä olla tarjolla erityyppistä asumista, esim. tukiasumista mutta myös tavanomaista asumista.

Kaikkiaan on sekä inhimillisesti että taloudellisesti tärkeää, että mielenterveyshoitoon pääsee oikea-aikaisesti ja saa laadukasta hoitoa sekä kuntoutusta. Sairaalahoidon jälkeen tarvitaan kullekin kuntoutujalle oikeanlainen asumismuoto ja tuki toipumisen edistymiseksi.

Olen tässä vaiheessa tyytyväinen vastaukseen kun asumisasia näyttäisi vihdoinkin olevan etenemässä. Nyt saamani  vastauksen jälkeen jään kuitenkin vielä odottamaan syksyllä 2020 käynnistyneen valtion tukeman asunnottomuuden puolittamisen hankkeen tuloksia Helsingissä. Tuloksista tullaan raportoimaan sosiaali- ja terveyslautakunnalle, mitä kaupunginhallitus edellytti lausunnossaan kaupunginvaltuustolle.

Aloite:
Jo pitkään mielenterveyskuntoutujat ovat joutuneet akuuttivaiheen jälkeen odottamaan heille sopivaa asumismuotoa mm. sairaalassa kevyempien asumismuotojen ruuhkauduttua. Asiakkaiden kuntoutumisen kannalta on tärkeää, että asumisketju sairaala-palveluasuminen- tukiasuminen-yksityisasuminen on sujuva, ja että asiakkaat pääsevät sopivaan asumismuotoon oikea-aikaisesti suhteessa vointiin ja toimintakykyyn. Esitän, että kaupungin toimialat tehostavat yhteistyötä mielenterveyskuntoutujien asumisketjun ja sen nivelkohtien sujuvoittamiseksi.”

Aloite mielenterveyskuntoutujien asumisketjun sujuvoittamiseksi (31.8.2020)

Jätin kaupunginvaltuuston kokouksessa 26.8. alla olevan aloitteen mielenterveyskuntoutujien asumisesta. Pidän tärkeänä, että mielenterveyskuntoutujat voivat asua tarpeensa mukaisessa asumismuodossa ja saada vointinsa mukaista tukea oikea-aikaisesti kuntoutumisen mahdollistumiseksi.

Jo pitkään mielenterveyskuntoutujat ovat joutuneet akuuttivaiheen jälkeen odottamaan heille sopivaa asumismuotoa mm. sairaalassa kevyempien asumismuotojen ruuhkauduttua. Asiakkaiden kuntoutumisen kannalta on tärkeää, että asumisketju sairaala-palveluasuminen- tukiasuminen-yksityisasuminen on sujuva, ja että asiakkaat pääsevät sopivaan asumismuotoon oikea-aikaisesti suhteessa vointiin ja toimintakykyyn.

Esitän, että kaupungin toimialat tehostavat yhteistyötä mielenterveyskuntoutujien asumisketjun ja sen nivelkohtien sujuvoittamiseksi.

Helsingissä 26.08.2020
Muurinen Seija
Valtuustoryhmän varapuheenjohtaja
Kokoomuksen valtuustoryhmä (1 + 18 allekirjoitusta)