Kevätkauden kuulumisia (4.4.2021)

Olemme saaneet viettää pääsisäistä kauniissa kevätsäässä, ainakin täällä Helsingissä. Edelleen tätäkin juhlapyhää on pitänyt viettää vain ihan läheisimpien ihmisten kanssa. Valopilkkuna tässä ”koronan harmaudessa” ovat rokotukset ja niiden eteneminen kohtalaisen hyvin, samoin kuin viime päivien alentuneet tartuntaluvut. Tämä antaa toivoa normaaliin elämään palaamisesta.

Kaupunginvaltuuston työ on tässäkin poikkeuksellisessa tilanteessa toiminut, ja päätöksiä on tehty. Mm. kaksi kaupunkikuvaan merkittävästi vaikuttanutta esitystä on saatu eteenpäin.

Periaatepäätös satamatoimintojen uudelleenjärjestelyistä Eteläsatamassa, Katajanokalla ja Länsisatamassa oli käsittelyssä heti alkuvuodesta. Tukholman matkustaja-autolauttaliikenne on jatkossa määrä keskittää Katajanokalle ja Tallinnan liikenne Länsisatamaan. Laivaliikenteen lopettamisella Eteläsatamassa halutaan vähentää rekkaliikennettä keskustassa. Länsisatamasta Länsiväylälle suunnitellaan satamatunneli vähentämään ruuhkia sillä suunnalla.

Toinen merkittävä päätös oli Malmin Nallenrinteen ja lentoasemakortteleiden asemakaavojen muuttaminen. Kaavaratkaisu koskee alueita Malmin lentokentän eteläosassa, suojeltujen lentokenttärakennusten ympärillä ja Tattariharjuntien varrella. Ratkaisu mahdollistaa asuinalueiden rakentamisen lähipalveluineen ja puistoalueineen. Tämä kiistanalainen asia Malmin lentokentän seudun rakentamisesta on jo vuosien ajan jakanut Helsingin kaupunginvaltuustoa. Tähän saakka asiaa sivunneissa lukuisissa äänestyksissä asuntojen rakentaminen on saanut enemmän kannatusta kuin lentokenttäalueen säilyttäminen lentotoiminnassa.

Maaliskuussa valtuuston kokouksessa käsiteltiin aloitteeni kaupungin toimialojen yhteistyön tehostamisesta mielenterveyskuntoutujien asumisketjun ja sen nivelkohtien sujuvoittamiseksi. Esitystä pidettiin valtuustossa tärkeänä jo pitkään kestäneiden ongelmien vuoksi, ja asia sai tukea muilta puolueilta. Mielenterveyskuntoutujien asumisketjun tilanne arvioidaan toiveeni mukaan uudelleen 2022. Tarkemmin: https://www.seijamuurinen.net/paivakirja/aloitteeni-mielenterveyskuntoutujien-asumisesta-7-3-2021/

Sosiaali- ja terveyslautakunnassa olemme askaroineet paljon korona-epidemian hoitoon liittyvien asioiden parissa. Koska henkilöstöä on tarvittu korona-näytteiden ottoon, tartuntaketjujen jäljittämiseen sekä rokotuksiin, olemme joutuneet hankkimaan lisähenkilöstöä ostopalveluna yksityisiltä toimijoilta. Sote-henkilöstö on ollut kuluneen vuoden ajan kovilla, ja työ jatkuu edelleen kiireisenä korona epidemian laannuttuakin korona-aikana syntyneen palvelu- ja hoitovelan purkamisena. Jätinkin kaupunginvaltuustossa talousarvioaloitteen henkilöstön huomioimisesta tulevan vuoden budjetissa. https://www.seijamuurinen.net/aloitteet/talusarvioaloite-hoitohenkiloston-huomioimiseksi-3-3-2021/

Kevään aikana olemme käsitelleet sote-lautakunnassa runsaasti aloitteita. Jotkin ovat herättäneet paljonkin huomiota, kuten avoimen puolueen esitys lainsäädäntöaloitteen tekemisestä kannabiksen laillisen tuotannon ja myynnin mahdollistamiseksi Helsingissä. Aloite ei saanut kannatusta sosiaali- ja terveyslautakunnassa. Sen käsittelyä jatketaan kaupunginhallituksessa.

Lautakunta on myös antanut lausunnon kaupunginhallitukselle valtuustoaloitteestani, joka koskee tietokannan perustamista ikääntyneiden asuntotarpeiden ennakointiin. Sopiva asunto, jossa pääsee liikkumaan, ja josta pääsee ulos, on toimintakyvyn säilyttämisen kannalta tärkeä. Lautakunta esittää tietokannan kehittämistä yhdessä toimialojen kesken. https://www.seijamuurinen.net/aloitteet/aloite-asuntotietokannan-luomisesta-ikaantyneiden-asumistarpeiden-ennakointiin-8-1-2021/

Olen nyt toiminut sosiaali- ja terveyslautakunnassa 12 vuotta, ja siirryinkin loppukaudeksi kaupunginhallituksen jäseneksi. Jätän sosiaali- ja terveyslautakunnan muutamaksi loppukuukaudeksi jollekin toiselle.

Olen 13.6. järjestettävissä kuntavaaleissa ehdolla kaupunginvaltuustoon. Vaalien ennakkoäänestys on 26.5.- 8.6. ja varsinainen vaalipäivä on 13.6.2021. Pormestari on määrä valita eniten ääniä keränneestä puolueesta. Siten kenelle tahansa puolueen ehdokkaalle annettu ääni vaikuttaa myös pormestarin valintaan.

Vaalityössä pienikin apu otetaan ilolla vastaan. Jos haluat jakaa omassa lähiympäristössäsi vaalimainoksiani, niitä voi pyytää minulta.

Kevätterveisin Seija

  • Kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen jäsen, Kokoomuksen valtuustoryhmän varapj., maakuntavaltuuston varapj., HUS-valtuuston jäsen
  • Terveystieteiden tohtori, gerontologian dosentti, sairaanhoitaja-diakonissa

Loppusyksyn kuulumisia Ystäville (21.12.2020)

Viime viikkojen myönteisimpänä uutisena on ollut Korona-rokotusten alkaminen. Tämä antaa toivoa normaaliin palaamisesta. Meistä moni kaipaa kipeästi sosiaalisia suhteita sekä vapaata liikkumista kodin ulkopuolella ilman tartuntapelkoa. Kokouksiakin olisi jo lähes 10 kk kestäneen etätyön jälkeen mukavampi käydä yhteistyökumppaneita kasvokkain tavaten.

Loppusyksyn aikana merkittävimpiä päätöksiä kaupunginvaltuustossa oli mm. AM-ohjelman hyväksyminen (Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2020). Linkki ohjelmaan: https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginvaltuusto/Suomi/Paatos/2020/Keha_2020-11-11_Kvsto_19_Pk/25E67D96-F64B-CFD2-949A-7597D8C00000/Liite.pdf

Toinen merkittävä asia oli Helsingin kaupungin talousarvio vuodeksi 2021 ja taloussuunnitelma vuosille 2021 – 2023. Kiitos aiemman pitkäjänteisen vastuullisen talouspolitiikan, Helsingin kunta- ja kiinteistöveroprosentit pysyvät ennallaan, investointeja jatketaan entisellä tasolla ja käyttötalousmenot kasvavat useita prosentteja. Palvelutarpeita lisäävät tulevina vuosina mm. väestön ikääntyminen ja kaupungin väestömäärän kasvaminen.

Myös koronan hoitokustannukset ja epidemian aikana kertynyt palvelu- ja hoitovelka aiheuttavat tuleville vuosille sekä taloudellista että inhimillistä huolta. Valtion Korona-korvaukset kunnille ja sairaanhoitopiireille kuitenkin lieventävät osin talousongelmia ja varmistavat palvelutarjonnan riittävyyttä myös jatkossa. Alla olevasta linkistä löytyy kaupunginvaltuustossa Kokoomuksen valtuustoryhmän puolesta pitämäni talousarviopuhe, jossa käyn läpi tulevan vuoden talous- ja palvelunäkymiä.
https://www.seijamuurinen.net/paivakirja/talousarviopuhe-kaupunginvaltuustossa-25-11-2020/

Sosiaali- ja terveyslautakunnassa olemme pyrkineet eri keinoin, esim. palkankorotuksin, saamaan lisää henkilöstöä helsinkiläisten peruspalveluiden parantamiseksi. Lisähenkilöstöä onkin saatu jonkin verran, mutta ei riittävästi. Odotusajat esim. terveysasemille ovat edelleen olleet liian pitkät. Siksi palvelutarjontaa lisätään terveysasemilla palveluseteleillä, kuten myös suun terveydenhuollossa ja ikääntyneiden palvelutaloissa. Olemme myös hankkineet ostopalveluna palveluhenkilöstöä Korona-epidemian hoitoon. Lisäksi päätimme ulkoistaa Kannelmäen terveysaseman toiminnan ja perustaa uuden terveysaseman keskustan alueelle. Kilpailutus käynnistyy keväällä, ja uusien yksiköiden on määrä aloittaa toimintansa syksyllä.

Vuoden viimeisissä sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksissa päätimme järjestöavustuksista, joita jaoimme tänä vuonna n. 6,6 miljoonaa euroa kaupungin omia sosiaali- ja terveyspalveluja täydentäville järjestöille. Tulevan vuoden kannalta lautakunnan tärkeimmät päätösasiat olivat sosiaali- ja terveyspalvelujen tulosbudjetit (kaupunginhallituksen sote-toimialalle myöntämän rahoituksen jako eri toimintoihin) sekä käyttösuunnitelma, jossa määritellään palveluille tulevan vuoden uudistamis- ja kehittämistoimenpiteet.

Kuntavaalien valmistelu on jatkunut nettivetoisena, koska kokoontumisia tai yleisötilaisuuksia ei ole voitu järjestää. Vaalien ennakkoäänestys on 7.-13.4. ja varsinainen vaalipäivä on 18.4.2021. Pormestari on määrä valita eniten ääniä keränneestä puolueesta. Siten kenelle tahansa puolueen ehdokkaalle annettu ääni vaikuttaa myös pormestarin valintaan.

Helsingin Kokoomus on nimennyt jo 100 kuntavaaliehdokasta, ja kaikkiaan ehdokkaita tulee listalla olemaan 127. Olen edelleen ehdolla kaupunginvaltuustoon.

Vaalityössä pienikin apu ehdokkaalle otetaan ilolla vastaan, jotta saamme tärkeinä pitämiämme tavoitteita esille ja jotta Kokoomus menestyy vaaleissa.

Joulu on jo ihan ovella, ja nyt on aika jättää politiikka hetkeksi taka-alalle.
Tällä kertaa joudumme kuitenkin viettämään juhlaa perinteisestä poiketen. Asiantuntijat eivät suosittele nyt laajoja kokoontumisia. Ohjeeksi on annettu viettää joulua mielellään vain samassa taloudessa asuvien kesken. On silti hyvä muistaa läheisiä joko puhelimitse tai sähköisten yhteydenottomahdollisuuksien kautta.

”Jos vain joulun lapsi saa sydämessäs asustaa, niin silloin joulu luonas aina on.”

Hyvää Joulua ja Valoisaa Uutta Vuotta!

T. Seija

 

  • Kaupunginvaltuutettu, Kokoomuksen valtuustoryhmän varapj.,
    maakuntavaltuuston varapj., sosiaali- ja terveyslautakunnan ja HUS-valtuuston jäsen,
    HUS:n tarkastuslautakunnan pj.
  • Terveystieteiden tohtori, gerontologian dosentti, sairaanhoitaja-diakonissa