Kaupunginvaltuustossa 2.3.2022

Kaupunginvaltuusto käsitteli Laajasalon Stansvikinkallion asemakaavaa. Siitä linjattiin uudessa kaupunkistrategiassa, että asemakaava arvioidaan uudelleen. Tämä on yleisesti hyvin poikkeuksellinen ja vaarallinenkin linjaus.

Stansvikinkallion asuinalueen asemakaava on jo ehtinyt tullut lainvoimaiseksi marraskuussa 2020, korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen 30.10.2020 jälkeen. Kaupungin toimintamallin mukaisesti ja asuntotuotantotavoitteiden täyttämiseksi alueiden suunnittelua on ryhdytty tämän jälkeen viipymättä edistämään. Nyt valtuuston uuden päätöksen mukaan kaupunkiympäristön toimiala käynnistää asemakaavan uudelleen arvioinnin kaupunkistrategian mukaisesti.

Laajasalon asukkaiden kannalta päätös on tietenkin toiveiden mukainen ja myönteinen, mutta jo nyt päätös on aiheuttanut keskustelua muidenkin jo lainvoiman saaneiden kaavojen avaamisesta. Jos tämä käytäntö nyt yleistyy, sen myötä asuntojen rakentaminen hidastuu ja kallistuu. Sikäli valitukset ja vastaehdotukset pitäisi esittää ja käsitellä prosessin aiemmissa vaiheissa, jolloin muutosten tekeminen on helpompaa ja edullisempaa.

Lisäksi kaupunginvaltuustossa käynnistyi heti keskustelu Kruunuvuoren raitiotiesillan rakentamisesta ja sen kalleudesta suhteessa Laajasalon alueen suunniteltua (n. 40 000) vähäisempään asukasmäärään. Sillan piti alunperin palvella Laajasalon nykyisiä ja uusia asukkaita sekä Vartiosaareen kaavailtuja n. 2 000 asukasta. Lisäksi siltaa suunniteltiin Vuosaaren asukkaiden sekä matkailijoiden merelliseksi näköalareitiksi keskustasta Ramsinniemeen ja takaisin. Nyt sillan käyttäjiksi jäävät vain Laajasalon alueen asukkaat, joten silta per asukas näyttäytyy kalliina investointina. Toisaalta nyt Laajasalo on sillan kannattavuuden vuoksi rakennettava mahdollisimman tehokkaaksi, mahdollisesti sekä tiheydeltään että korkeudeltaan. Tätä asukkaat kuitenkin myös vastustavat tässäkin Stansvikinkallion asiassa.

Kaupunginvaltuuston viimeisen päätöksen mukaan raitiovaunu Kruunusilloilla kulkee ainakin alkuvaiheessa vain Laajasalon Yliskylästä Hakaniemeen, jolloin matkanteko Laajasalon eri alueilta esim. keskustaan vaatii useampia vaihtoja kuin metrolla kulkiessa. Ensin bussilla tai omalla autolla Laajasalon keskustaan, josta raitiovaunulla Hakaniemeen, josta toisella raitiovaunulla keskustaan ja mahdollisesti vielä eri vaunulla tai bussilla muihin suuntiin. Pyöräily onnistunee sillalla lähinnä kesäisin jos on voimia polkea kaarevan sillan huipun yli. Vielä kun autoilu on sillalla kielletty, sillan käyttö saattaakin jäädä oletettua vähäisemmäksi. Kun alkuperäinen raitiotiesiltapäätös tehtiin vuonna 2008, aika oli toinen. Nyt sähköautot ja -bussit ovat arkipäivää, joten olisi ollut kohtuullista sallia niiden käyttö sillalla sovituin ehdoin.

Kruunuvuoren silta tai lisäyhteys Laajasalon saarelle on kuitenkin tarpeellinen, koska Itämetron vetokyky on loppumassa. Silta on jo rakenteilla, ja tavoite raitiotieliikenteen käynnistymiselle on 2027.