Kaupunginvaltuusto käsitteli Jollaksen Hämeenapajantien, Puhuritien ja Puuskakujan asemakaavan muuttamista (7.9.2022)

Käytin kaupunginvaltuuston kokouksessa puheenvuoron (alla), ja tein asemakaavaan liittyvän ponnen, joka meni täysin yksimielisesti läpi. Lasten asia kosketti ilmeisesti kaikkia valtuutettuja. Koska täysi yksimielisyys äänestyksissä on harvinaista, sain onnittelut valtuuston puheenjohtajalta.

Puhe:

”Jollas ja erityisesti sen kärki, jota kaavamuutos nyt koskee, on ainutlaatuinen Helsingin alue sekä luontoarvoiltaan että rakennuskannaltaan. Nyt käsiteltävä Puuskaniementien loppupää on pientaloaluetta, pääasiassa rintamamiestalojen kaltaisia taloja – lähellä merenrantaa. Olen asunut alueella 40 vuotta ja nauttinut jopa hiukan maalaismaisesta, mutta myös historiallisesta miljööstä.

Olen tyytyväinen kaupunkiympäristölautakunnan ja kaupunginhallituksen esitykseen siinä mielessä, että nyt kaavoitetulle alueelle on tulossa pientaloja. Joskin muutaman rakennettavan osa-alueen 0.60 tehokkuus tuntuu korkealta tähän maisemaan. En nyt kuitenkaan siihen tässä vaiheessa käsittelyä puutu enempää. Hyvää kaavaesityksessä on myös suunniteltu jalkakäytävä Puuskaniementien loppupään toiselle puolelle – varsinkin jos on Puuskaniementien loppupäähän rakennetaan jatkossa taloja.

Toivottavasti myös jatkorakentaminen Jollaksen kärjessä on pientalovaltaista ja luontoa säästävää. Esim. Puuskaniementien loppupään itäpuolen kalliot on huomioitu jo aiemmin historiallisiksi jäänteiksi (Litorina-meren rantakivikko, Helsingin kaupungin rakennusviraston aluesuunnitelma 2008). Ja varsinkin Puuskaniementien länsipuoli kadun loppuun saakka olisi hyvä säilyttää pientalovaltaisena, jatkona rintamamiestalojen tyyppiselle, oman aikansa hienolle kokonaisuudelle.

Kaava-alueen liikennejärjestelyistä mainitaan, että autojen pysäköintipaikat kaava-alueella sijaitsevat tonteilla, koska kadunvarsipysäköinti ei ole mahdollista kapeilla tonttikaduilla. Kadunvarsipysäköintiä olisi syytä arvioida myös Puuskaniementiellä Poikkilaakson koulun ja päiväkodin alueella. Nykyinen pysäköintimahdollisuus heti koulun jälkeen kaupungista tultaessa on ajoittain näyttänyt vaaralliselta. Bussit joutuvat usein pysähtymään vastaantulevaa liikennettä väistäessään kadulle pysäköityjen autojen perään siten, että koulun pihalta tuleva suojatie jää aivan bussin perän taakse. Vastaantulevan liikenteen on silloin vaikea nähdä, jos lapsia tulee samaan aikaan koulun pihalta suojatielle aivan bussin takaa. Entisenä Jollaksen asukkaana olen lähettänyt tästä jo viestiä liikennesuunnitteluun, mutta en saanut vastausta, joten en tiedä, huomioitiinko tai arvioitiinko tilanne.

Niinpä teen nyt asiaan vielä ponnen:

Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta arvioida Poikkilaakson koulun ja päiväkodin lähialueen liikennejärjestelyjen turvallisuus lasten näkökulmasta Hämeenapajantien, Puhuritien ja Puuskakujan kaavaratkaisuun liittyvien liikenne- ja katusuunnitelmien toteutuksen yhteydessä.”