Kaupunginvaltuusto käsitteli vuoden 2020 arviointikertomusta 23.6.2021

Puheenvuorossani kaupunginvaltuustossa ehdin kommentoida arviointikertomuksesta vain muutamia sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyviä asioita:

On hienoa, että kaupungin talous on pysynyt vuonna 2020 hyvällä tasolla koronapandemiasta huolimatta, mm.  valtion koronakompensaation ansiosta. Vaikutukset talouteen saattavat kuitenkin näkyä vasta myöhemmin.

Varsinkin sosiaali- ja terveystoimialalla on syntynyt runsaasti hoito- ja palveluvelkaa, jonka purkaminen tullee näkymään tulevalla valtuustokaudella. Tulevaisuutta varjostaa myös sote-uudistus.

Lastensuojelussa palveluntarvetta on ollut aiempaa enemmän erityis- ja vaativan tason laitoshoidosta, mikä näkynee myös kustannuksissa tulevaisuudessa. Syksystä 2020 alkaen lastensuojelun laitoshoitoon sijoitetuilla lapsilla ja nuorilla on korostunut mm. vakava päihteiden käyttö. Myös lasten vanhemmilla on voinut olla päihdeongelmia. Siksi tarkastuslautakunnan esitys lisätä lastensuojelun yhteistyötä päihdepalvelujen kanssa on kannatettava. Lisäksi pidän arviointikertomuksen tekstissä mainittua varhaisen tuen korostamista tärkeänä.

Henkilöstön saatavuus on ollut haaste useissa sosiaali- ja terveyspalveluissa varsinkin loppuvuodesta 2020. Henkilöstöpula on koetellut erityisesti lastensuojelun sosiaalityötä ja laitoshoitoa sekä terveysasemia. Henkilöstöpulan hoitamiseksi tarvitaankin vakavia toimenpiteitä kaupungin tehtävien houkuttelevuuden lisäämiseksi – ja asukkaiden hoitoon pääsyn turvaamiseksi.

Ehdotankin jo nyt, että tulevalla valtuustokaudella tavoitteeksi asetetaan oikea-aikaisen hoitoon pääsyn varmistaminen, ja että toimenpiteiden määrittelyssä hyödynnetään tarkastuslautakunnan esityksiä. Esim.  henkilöstön johtaminen ja tukeminen haastavissa tilanteissa, koulutusmahdollisuudet, työolot ja uralla etenemisen mahdollisuudet ovat palkan ohella tärkeitä.