Vuoden alussa me luottamushenkilöt olemme saaneet hieman latautua, sillä ensimmäinen valtuuston kokous oli vasta 20.1. ja terveyslautakunnan kokous 19.1. Valtuuston kokouksesta jouduin olemaan poissa koska olin Englannissa tutustumassa sikäläiseen terveydenhuoltojärjestelmään ja sen uudistukseen. Englannissa on pitkälti menty tilaaja-tuottajamalliseen järjestelmään, joskin yksityiset tuottajat ovat vielä melko vähäisiä. Erityisen hyvää järjestelmässä oli potilaiden valinnanvapaus hoidon tuottajasta ja ”rahoituksen kulkeminen potilaan mukana”. Tästä meilläkin on haaveiltu, mutta tällainen kaupunkilaisen/potilaan valinnanmahdollisuus on meillä vielä toteutumatta.

Terveyslautakunnassa 19.1. käsittelimme joukon lausuntoja. Esitys perusterveydenhuollon virka-ajan ulkopuolisten päivystyspalvelujen järjestämisestä pääkaupunkiseudun yhteistyönä perustui pääkaupunkiseudun kuntien valtuustojen päätökseen. Pääkaupunkiseudun kuntien asukkailla on siis suunnitelman mukaan mahdollisuus käyttää Helsingin, Espoon tai Vantaan terveyskeskuspäivystyksiä. Sinänsä hyvä kehityssuunta, mutta asia herätti kuitenkin monia kysymyksiä. Itse olin hieman huolissani päivystyspalvelujen riittävyydestä jatkossa helsinkiläisille. Helsingin päivystyspalvelut ovat nyt toimineet hyvin, varsinkin reilusti resurssoidun Haartmanin sairaalan päivystyksen avaamisen jälkeen. Kukaan ei pysty ennustamaan tulevaa, mutta vahva arvaus on, että muiden pääkaupunkiseudun kuntien asukkaat tulevat käyttämään enemmän Helsingin päivystyspalveluja kuin helsinkiläiset muiden kuntien palveluja. Sillä saattaa olla merkitystä myös koko hoitoketjun sujumiselle, joten tilannetta on seurattava tarkasti. Kuntien johtavista virkamiehistä koostuvalla ohjausryhmällä on onneksi mahdollisuus tarvittaessa suunnata toimintaa uudelleen, mikäli ruuhkatilanteita pääsee muutoksesta johtuen syntymään. Kuitenkin kävi mielessä, että olisiko ollut syytä käynnistää ensin kokeilu esim. puoleksi vuodeksi, jonka jälkeen olisi arvioitu toimintaa, ja jatko olisi sovittu sen mukaan? Nyt sopimus astuu suoraan voimaa 1.4., mikäli asia etenee suunnitellusti muissa päätöksentekoportaissa. Toivotaan että järjestelmät saadaan hiottua niin, että uudistus tuo pelkkää joustoa alueen ihmisille! Onhan tämä kuitenkin yksi askel vähän avarampaan ajatteluun.

Toinen puhuttanut asia oli ehdotus vanhusasiamiehen viran perustamisesta. Tätä ei kuitenkaan nyt puollettu, sillä sosiaali- ja terveysministeriöstä odotetaan esitystä vanhuspalvelulaista, jossa asiaa voidaan sivuta. Laki kannattaa katsoa ensin ja vasta sitten palata uudelleen asiaan. Lisäksi Helsingissä on jo S-info, josta iäkkäät ja muutkin helsinkiläiset voivat saada tietoja palveluista ym:sta. Meillä on myös potilas- ja sosiaaliasiamiehet, jotka käsittelevät paljon myös iäkkäitä koskevia asioita, ja joihin voi ongelmatapauksissa olla yhteydessä.

Ihanat hiihtokelit, vaikka pakkanen vähän nipisteleekin. Nautitaan kauniista maisemista!

Seija