Olen lähes koko julkisella sektorilla tekemäni työuran ajan työskennellyt ikääntyneiden palveluissa tai palveluissa, joiden suurin käyttäjäryhmä ovat iäkkäät. Aluksi toimin sairaanhoitajana sairaaloissa, vanhainkodissa ja terveysasemalla Suomessa, Ruotsissa ja Sveitsissä. Lisäopintojen myötä siirryin Helsingin kaupungille ikäihmisten palveluihin kehittäjäksi, tutkijaksi ja johtajaksi. Myöhemmin sain vielä kutsun Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle kehittämään ikäihmisten palveluja valtakunnan tasolla. Erityisen antoisaa on ollut tukea kuntia palvelujensa kehittämisessä.

Tästä perspektiivistä vaalien aika näyttää usein koomiselta, koska niin monet ilmoittavat olevansa vanhusten hoidon asiantuntijoita ja ikääntyneiden palvelujen puolustajia. Vaalien jälkeen on kuitenkin vaikea löytää kumppaneita kun halutaan jotain lisää ikääntyneiden hyväksi. Näin sekä kuntapolitiikassa että valtakunnan politiikassa.

Ikääntyneet, varsinkin toimintakyvyltään heikentyneet, ovat usein hiljainen ryhmä, joka ei julkisesti tuo esille omia tarpeitaan. Väestön ikääntyminen nähdään usein uhkana, vaikka se on lääketieteen voitto. Iäkkäät ihmiset elävät entistä terveempinä ja entistä pidempään. Sikäli on odotettavissa, että tulevaisuudessa meillä on joukko toimintakykyisiä ja oikeuksistaan kiinni pitäviä ikäihmisiä. Joukkovoimaakin on omien etujen ajamiseen ja vaalilupausten kiinnipitämisestä huolehtimiseen.

Olen kovin iloinen, että Kokoomus on halukas laskemaan palkansaajien verotuksen ohella myös eläketulojen verotusta. Taitettu indeksi on vuosien kuluessa tuonut eroa palkkatulojen ja eläketulojen kehitykseen. Suurempia eläketuloja kurittaa raippavero. Olen myös iloinen jos sote-uudistus tuo helpotusta hoitoon pääsyyn. Ikäihmisille voi olla kohtalokasta joutua odottamaan hoitoa ja kuntoutusta liian pitkään. Jos toimintakyky pääsee heikkenemään, sitä on vanhana vaikeampi saada takaisin. Toisaalta ikääntyneillä on usein paljon kuntoutuspotentiaalia jos he saavat asianmukaista tukea kuntoutumiseensa.

Tällä kertaa toivon, että kaikki ikääntyneiden kansalaisten puolustajiksi ilmoittautuneet olisivat sitä myös vaalien jälkeen. Moni asia on ikääntyneiden palveluissa paljon paremmin kuin 10-15 vuotta sitten, mutta kehitettävää löytyy edelleen nopean palvelurakenteen muutoksen ja väestön ikääntymisen vuoksi.

Seija Muurinen, Helsingin Kokoomuksen eduskuntavaaliehdokas nro 54