Tämä iltana valtuuston kokouksen tunnelma oli jo ennen puheiden alkamista vahvasti latautunut. Mielipiteet Wau-hotellihankkeesta Katajanokalle olivat vyöryneet lehdistä, sähköpostista ja kaikista mahdollisista kanavista valtuutetuille. Itse asiassa kyseessä oli asemakaavaehdotuksen hyväksyminen, mutta käytännössä tämä tarkoitti sitä, että sveitsiläisen arkkitehtitoimiston suunnittelema hotelli tultaisiin rakentamaan kyseessä olevalle tontille, mikäli esitys menisi valtuustossa läpi. Valtuutettujen mielipiteitä puolesta ja vastaan piti kuunnella 4 tuntia, vaikka kaikki ne argumentit oli esitetty jo ennen kokousta. Pitkästyttävää ja turhaa useimpien mielestä.

Salin ulkopuolella oli mahdollisuus keskustella tontista ja hotellista kaupunkisuunnitteluviraston arkkitehtien kanssa, ja esillä oli videoesitys tulevasta rantanäkymästä. Omaa päätöstäni tämä jo ennenkin näkemäni videoesitys helpotti. En suhtautunut hankkeeseen kovin intohimoisesti, sillä tässä asiassa, kuten yleensäkin asioissa, oli monta puolta punnittavaksi. Omaa mieltäni painoi eniten se, että hotellitontti oli jo alustavasti sovittu myytävän norjalaiselle kiinteistösijoittajalle, ja huhujen mukaan kauppahinta oli alhainen.  Kun kuulin, että pääsisin päättämään hinnasta myöhemmin, päätin äänestää kaavaesityksen hyväksymisen puolesta. Puolta yötä lähestyttäessä odotimme kaikki jännittyneinä äänestystä, joka päättyi lukemiin 38-47. Hotellihanketta ja sen mahdollistavaa kaavamuutosta ei siis tule. Katajanokan ranta säilyy nykyisellään, varastomaisena miljöönä.

Ehkä kaavamuutos olisi edennyt helpommin jos tontin myyntiä ja hotellirakennusta olisi ryhdytty puuhamaan vasta kaavan vahvistamisen jälkeen. Etukäteen sovitut asiat herättivät monissa epäilyksiä. Tämä on tyypillistä silloin kun ihminen uskoo joutuneensa päätöksenteossa ulkopuolelle. Demokratia on hyvä asia, mutta välillä se tuntuu toimivan kehityksen jarruna. Asiantuntijat (virkamiehet) kehittävät osaamistaan, seuraavat viimeisintä tietoa ja virtauksia käsiteltävistä asioista. Luottamushenkilöt kuitenkin lopulta – ilman asiantuntemusta – päättävät näistä asioista – usein pelkän tunteen varassa.

Hyvää viikonloppua!

HYVÄÄ PÄÄSIÄISTÄ!