Tällä kertaa piti kiirettä, että ehdin valtuuston kokoukseen kun se kesän kunniaksi alkoi jo klo 16. Onneksi kokous ei ollut aivan mammuttimaisen pitkä, joten kotiin päästiin tällä kertaa ihmisten ajoissa. Kyselytunnilla kyseltiin karjalan kielen opetuksesta ja Töölönlahden asemakaavasta. Esille nostettiin vielä kerran myös Myllypuron entiselle kaatopaikka-alueelle rakennettujen asuntojen hinnankorvaukset. Kysymyksiin saatiin hyvät vastaukset ja Myllypuron asuntoasiasta äänestettiin, ja aloite raukesi. Omaa alaani koskettava suun erikoishoidon yksikön muodostaminen pääkaupunkiseudulle kuntien yhteistyönä meni läpi, kuten hyvä olikin. Tällaista toimintaa pitäisi olla enemmän. Ihan kaikkea ei kannata tehdä itse tai yksin, vaan muiden tahojen resurssien huomiointi on viisautta. Ja isoissa erikoishoidon kysymyksissä uskon keskittämiseen, joskin paljon käytetyt peruspalvelut on syytä pitää asukkaita lähellä.

Työväenopistokysymys taas puhutti kovin paljon, vaikka kyseessä on kaupungin kokonaisuuden kannalta pieni asia – asukkaille – ainakin osalle – se kyllä on tärkeä. Vaikka en asiaa perinpohjin tunnekaan, uskoisin, että sillä saralla voisi olla uudistamisen tarvetta sekä konseptissa (ja nimessä) että hallinnoinnissa. Kaikkien palvelujen pitäisi seurata aikaa ja sen myötä tapahtuvaa luonnollista kehitystä. Tutkiessani kerran Helsingin henkilöstömääriä, ihmettelin kovasti, että ruotsinkielisessä työväenopistossa on henkilöstöä 28, ja silti tällä yksiköllä on oma johtokunta.  No – näitä johtokuntia oli kyllä muillakin pienillä yksiköillä, joten kysymyksen laajempi selvittely olisi tarpeen.

Itseäni kiinnosti erityisesti Vartiokylän, Mellunkylän ja Myllypuron asemakaavamuutosehdotus. Se oli minusta hyvä, ja esitettyä alueen tiivistämisrakentamista mielestäni tarvitaan. Kuitenkin otin asian esille sen vuoksi, että iäkkäiden ihmisten tarpeet huomioitaisiin jatkosuunnittelussa riittävän hyvin. Asemakaavamuutosalueen läheisyyteen Kotikonnuntie 14:ään (HKI 94), Kontulaan, on juuri valmistumassa uusi, upea vanhustenkeskusrakennus. Sen on tarkoitus toimia paitsi ympärivuorokautista valvontaa tai apua tarvitsevien ikäihmisten asumispaikkana niin myös yhteisenä tapahtuma-, kokoontumis- ja harrastustilana alueen iäkkäille ihmisille. Uusi vanhustenkeskus tarjoaa iäkkäälle väestölle tärkeitä hyvinvointia ja terveyttä edistäviä palveluja sekä ennaltaehkäisevää toimintaa. Koska vanhustenkeskuksen uuteen rakennukseen ja sen toiminnan kehittämiseen on uhrattu ja tullaan uhraamaan paljon voimavaroja, olisikin nyt huolehdittava, että mahdollisimman moni iäkäs ihminen pääsee hyötymään sen palveluista. Nyt käsiteltävänä oleva muutosalue on kohtuullisen matkan päässä vanhustenkeskuksesta, joten jatkosuunnittelussa on tärkeää huomioida, että alueelle tulee myös iäkkäälle väestölle suunnattuja asuntoja. Lisäksi on tärkeää varmistaa helpot kulkuyhteydet ja liikennejärjestelyt asuinalueelta vanhustenkeskukseen myös toimintakyvyltään heikentyneille ikäihmisille. Em. perusteella tein toivomusponnen, joka meni äänestyksessä lähes yksimielisesti läpi.

TOIVOMUSPONSI

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että 45. ja 47. kaupunginosien (Vartiokylä, Mellunkylä, Myllypuro) jatkosuunnittelussa huomioidaan iäkkäälle väestölle sopivien asuntojen rakentaminen ja helppojen kulku- ja liikenneyhteyksien varmistaminen asuinalueelta Kontulan vanhustenkeskukseen.

Mukavia ulkoilukelejä – itse piipahdin pyöräretkellä Korkeasaaressa. Hieno paikka pöllöineen ja riikinkukkoineen.

Seija