Edellisessä kokouksessa käyty keskustelu palveluverkkojen kehittämisestä saatettiin päätökseen hyväksymällä kaupunginhallituksen esitys palveluverkkojen kehittämisestä. Kaupunginhallitus pyytää sen mukaan lautakuntia arvioimaan oman hallinnonalansa palveluverkon kehittämistarpeet ja tekemään esitykset mahdollisista tilojen käytön tehostamisista ja yhteiskäyttömahdollisuuksista ja sähköisten palvelujen kehittämisestä. Pallo heitettiin siten lautakunnille, ja työ palveluverkoista jatkuu niissä syksyllä.

Toinen iso asia oli ruotsinkielisen lasten päivähoidon siirto sosiaalivirastosta opetusvirastoon. Jonkin verran asia herätti keskustelua, mutta melko kivuttomasti siirto tehtiin esityslistan mukaisesti. Tässä nousi tietenkin esille mahdollisuus siirtää myös suomenkielinen päivähoito opetusvirastoon. Silloin luonteva jatkotoimenpide olisi sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen yhdistäminen yhdeksi virastoksi. Jos päivähoito poistettaisiin sosiaalivirastosta, sosiaalivirasto ja terveyskeskus muodostaisivat yhdessä suunnilleen nykyisen sosiaaliviraston kokoisen viraston. Tätä kohti siis, erityisesti jos Vantaan ja Helsingin yhdistyminen jää toteutumatta, kuten nyt on aavisteltavissa.