Vuoden toinen valtuustokokous näytti “kevyeltä”, mutta listalla olleet “tavallisia ihmisiä” koskettavat aiheet puhuttivat pitkään. Kyselytunnin kysymys uimastadionin veden lämmityksestä talvikaudella nousi kiistelyn aiheeksi, ja suurin osa puhujista tuntui vastustavan ajatusta. Silti apulaiskaupunginjohtaja Haatainen aikoi viedä asiaa eteenpäin, joskin pieniä lievennyksiä ehkä saadaan toteutukseen. Toinen paljon keskustelua aiheuttanut kysymys koski alueellistamista. Sirpa Asko-Seljavaara kysyi, että “millaiset ovat Helsingin kaupungin suunnitelmat puolustaa pääkaupunkiseudun asukkaita ja elinkeinoelämää vahingolliselta alueellistamiselta“. Vasemmalta kuului kitkeriäkin kommentteja siitä, että kokoomus ajaa nyt “kaksilla rattailla”. Silti pidin tätä kysymystä oikeutettuna, koska valtuuston jäsenten tehtävä on pitää huolta kunnan ja kuntalaisten parhaasta. Ja tässä asiassa pääkaupunkiseudun asukkaita ei ole lainkaan kuunneltu. Alla puheenvuoroni asiasta:

” Jos valtionhallinnon alaisia virastoja ja laitoksia halutaan alueellistaa, on eri asia harkita uudelle perustettavalle organisaatiolle sijaintipaikkaa myös muualta kuin pääkaupunkiseudulta kuin siirrellä jo olemassa olevia virastoja ja niiden työntekijöitä paikasta toiseen. Alueellistamiselle pitäisikin ensitilassa laatia jonkinlaiset pelisäännöt.

Ihmisjoukon siirtäminen juuriltaan aiheuttaa paljon epävarmuutta ja ahdistusta paitsi siirron kohteeksi joutuneille myös heidän perheilleen. Ei ole helppoa aloittaa elämään täysin uudessa ympäristössä, paikkakunnalla, jota ei itse ole valinnut asuinpaikakseen. Toisaalta suurella osalla siirrettävien organisaatioiden työntekijöistä ei ole mahdollisuutta halutessaankaan muuttaa uudelle paikkakunnalle. Toisen puolison työ, varojen riittämättömyys kahden asunnon ylläpitämiseen tms. voi olla esteenä.

Huonosti organisoidulla alueellistamisella aiheutetaan turhaa kärsimystä virastojen työntekijöille ja heidän lähipiirilleen sekä voidaan tuottaa korkeasti koulutettuja työttömiä ja jopa vaarantaa virastojen toiminnan laatu. Sirpa Asko-Seljavaaran kysymys on oikeutettu, sillä kuntalaki velvoittaa luottamushenkilöitä edistämään kunnan ja sen asukkaiden parasta.”

Seija