Tämänkertaisen kaupunginvaltuuston suuri asia oli tilinpäätöksen ja arviointikertomuksen käsittely sekä vastuuvapauden myöntäminen kaupunginhallitukselle. Arviointikertomus on hyvä kooste kaupungin toiminnasta ja esille nousseista kehittämiskohteista. Tarkastuslautakunta tekee siinä arvokasta työtä.

Keskustelu arviointikertomuksen pohjalta liikkui niissä asioissa, jotka kullekin ryhmälle ja valtuutetuille ovat tärkeitä. Kaikki kysymykset, kuten kannanotto romanialaiskerjäläisiin, eivät aivan liittyneet arviointikertomukseen sen paremmin kuin tilinpäätökseen. Käyty keskustelu ja erilaisten kiinnostuksen koheiden esille nostaminen enteili todennäköisesti syksyn budjettikeskustelua. Itse esitin pientä kritiikkiä joihinkin arviointikertomuksen vanhustenhoitoa koskeviin kehittämisehdotuksiin. Nämä ehdotukset oli tehty tuntematta kaikkia jo olemassa olevia palveluja, eivätkä ne siten olleet aivan oikeaan osuvia. Toivon mukaan seuraavana vuotena otetaan jollain tavalla kantaa muistisairaiden, iäkkäiden ihmisten hoitoon, sillä se on huolistani suurin.

Luettuani arviointikertomuksen lopussa olleen koosteen edellisinä vuosina sosiaalivirastolle ja terveyskeskukselle annetuista tavoitteista, keskeistä oli edelleen aiempien vuosien huomautusten jälkeenkin yhteisten asiakasryhmien hoitoketjujen sujumattomuus. Lista hoitoketjuihin liittyvistä jatkokehittämisehdotuksista johti väkisin siihen johtopäätökseen, että sosiaalivirasto ja terveyskeskus kannattaisi yhdistää yhdeksi organisaatioksi, yhden budjetin ja johdon alle. Tämän esitin puheenvuorossani keskustelun avauksena, ja jotkin valtuutetut sitä kommentoivatkin. Vasemmalla sitä vastustettiin, mutta muutamat valtuutetut sitä kannattivatkin.

Kokouksen lopussa oli perinteiseen tapaan Lea Saukkosen sääennuste juhannuksen ajaksi. Kokoomusryhmä lähti vielä lähikuppilaan ottamaan lasilliset kuohuvaa. Siten tämä kevätkausi päättyi mukavissa merkeissä.