Valtuuston kokous alkoi kysymyksellä HUS-laboratorioiden poistamisesta. Siis samaa asiaa ennen ja jälkeen päätöksen. Ihan samat puheet, vaikka niillä ei enää tässä vaiheessa ole mitään merkitystä – olkoonkin päätös vaikea. Toisaalta kokousten avoimuus on oikein hyvä asia kaupunkilaisten kannalta, mutta välillä tuntuu ihan mahdottomalta tämä tiedotusvälineille ja kokouksen katsojille esiintyminen, mikä pitkittää kokouksia turhaan.

Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelmasta oli hyvä. Keskustelua asiasta riitti monta tuntia. Ohjelman pitäisi ymmärrykseni mukaan olla yleinen lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisen linjaus, mutta monissa puheenvuoroissa haluttiin mennä paljon pidemmälle eli määritellä jo tässä vaiheessa kehittämistyön sisältöjä, henkilöstöä ja kustannuksia. Esim. terveydenhoitajien lisääminen niin, että heitä olisi joka päivä jokaisella terveysasemalla, vaatisi mittavan rahallisen panostuksen, eikä siten ole tässä tilanteessa mahdollista. Tätä kuitenkin on toivottu monissa puheenvuoroissa, joita olen asian käsittelyn aikana kuullut jo ennen kokousta. Konkreettisten yksityiskohtien määrittäminen on minusta operatiivisen johdon asia. Esim. käytössä olevia varoja tuleville vuosille ei minusta pidä etukäteen naulata kiinni joihinkin yksityiskohtiin, vaan jättäisin päätöksen yksityiskohdista niille asiantunteville virkamiehille ja kehittäjille, jotka ryhtyvät viemään asiaa eteenpäin. Aihe tuotti paljon ponsia, joista päätetään seuraavassa kokouksessa.

Terveyslautakunta kokoontui tavallisuudesta poiketen Riistavuoren vanhustenkeskuksessa. Oli mielenkiintoista nähdä, miten uusi ”Monipuolinen vanhustenkeskus” –konsepti on lähtenyt käyntiin. Olen ollut suunnittelemassa tätä uutta konseptia, joten oli mukavaa päästä paikan päälle kuulemaan toiminnasta ja kehittämisen tilanteesta. Uuden konseptin mukaan alueellinen monipuolinen vanhustenkeskus muodostuu kaikille alueen asukkaille avoimesta hyvinvointikeskuksesta ja asunnoista, joissa asuvat ne iäkkäät henkilöt, jotka eivät selviydy raskaankaan avun turvin omassa kodissa. Hyvinvointikeskus tarjoaa ruokapalveluja, harrastustoimintaa, liikuntaa, terapeuttisia ryhmiä ja erilaisia tilaisuuksia, joilla pyritään tukemaan alueen ikäihmisten toimintakykyä ja elämänlaatua. Uutta monipuolisessa vanhustenkeskuksessa on se, että ympärivuorokautisen hoidon portaat ovat poistuneet. Enää ihmisiä ei jaeta toimintakyvyn mukaan palveluasumiseen, vanhainkotiin tai pitkäaikaiseen sairaalahoitoon. Tällä pyritään ihmisten viimeisten elinvuosien rauhoittamiseen niin, ettei ihmisten tarvitse avun tarpeen muuttuessa muuttaa asuinpaikasta toiseen vaan palveluita räätälöidään tarpeiden mukaan. Monipuolisessa vanhustenkeskuksessa pyritään järjestämään iäkkäille kodinomaiset elinolosuhteet, joissa he voivat elää mahdollisimman normaalia elämää toimintakyvyn vajeista huolimatta. Ja Riistavuoressa kaikki kuntoilevat. Lähes satavuotiaat rehkivät kuntosalilla kovilla painoilla. Ja monet kuntoutuvatkin vaikeista tilanteista jopa kotikuntoisiksi. Aikaa se vain usein iäkkäillä vaatii.

Terveyslautakunnassa keskusteltiin vielä kotiateriapalvelujen siirtämisestä Palmialle. Palveluja olivat aiemmin tuottaneet Palmian lisäksi kaksi muuta toimijaa. Nyt siirto muilta toimijoilta Palmialle ei onnistunut toivotulla ja suunnitellulla tavalla. Osa asiakkaista jäi ilman ruokaa, ja osalle ruoka tuli myöhässä. Lehdet kirjoittivat asiasta näkyvästi. Nyt saimme kuulla, että ruokapalvelutoiminta on normalisoitumassa. Ongelmat ovat viime päivinä olleet yksittäisiä, ja esim. puhelinpalvelun toiminta on palautunut ennalleen. Kaikkiaan tosi ikävä juttu. Kärsijöinä olivat useimmiten iäkkäät toimintakyvyltään heikentyneet ihmiset. Kokouksessa saimme lupauksen siitä, että toimintaa seurataan, ja saamme selvityksen tilanteesta vielä ennen vuodenvaihdetta.

Seija