Terveyslautakunnan ykkösaihe oli tällä kertaa lausunto kaupunginhallitukselle selvityksestä terveysaseman avosairaanhoidon kilpailutuksesta. Ehdotus oli kilpailuttaa yksi terveysasematoiminta ja perustaa yksi kaupungin kokonaan omistama osakeyhtiö, jolta terveyslautakunta oikeutettaisiin ostamaan yhden terveysaseman avosairaanhoito. Asia pyydettiin pöydälle, ja siten päätös jää seuraavaan kokoukseen. Kävimme kuitenkin lähetekeskustelua ja teimme toiveita esityslistatekstin selventämiseksi. Itse ehdotin, että tekstiin lisätään maininta seurannan käynnistämisestä sekä laadun että kustannusten osalta. Laatu terveysasemalla on pääasiassa sitä, että toiminnalla tuotetaan väestölle terveyshyötyä.

Vaikka terveyspalvelujen kilpailutus on vaativaa, olisin ollut valmis hyväksymään lausunnon jo tässä kokouksessa. Uutta pitää uskaltaa kokeilla, vaikka lopputuloksesta ei tietenkään voi etukäteen olla varma. Ilman uusia tuulia voi toiminta jäädä polkemaan paikoilleen. Lautakunnan vasen siipi tietysti vastustaa kaikkea yksityistämistä ideologisista syistä. Se ei aina palvele asiakkaita, joiden hyvinvoinnin pitäisi aina olla kaiken suunnittelun perusta. Kyllä kai kaikki lähtee siitä, että väestöllä on tarpeita, joihin kunnan pitää vastata tuottamalla palveluja. Päämäärä pitää olla mahdollisimman hyvä palvelu asiakkaiden näkökulmasta. Vasta sen jälkeen on aika miettiä, miten ja millaisella henkilöstöllä kyseinen palvelu parhaiten tuotetaan, ja esim. millaisia tukijärjestelmiä palvelun tueksi tarvitaan. Monesti kompastutaan juuri näihin palvelun järjestämisen raameihin, jotka nousevat ylikäymättömiksi peikoiksi ja asiakkaiden hyvä unohtuu.

Syksyn ensimmäinen esityslista on pitkä, ja 34 asian käsittely samassa kokouksessa hirvitti etukäteen. Ilta sujui kuitenkin melko hyvin, ja lähes kaikki kohdat saatiin päätökseen kohtuullisessa ajassa. Muutama asia jäi pöydälle, ja niihin palataan seuraavassa kokouksessa.