Illan aluksi päätettiin tasa-arvo-ohjelmasta ja siihen viime kokouksessa jätetyistä toivomusponsista. Ongelmana oli, että tasa-arvo oli usein käsitetty kovin laajasti, lähes mitä tahansa elämänalaa koskevaksi. Ohjelma kuitenkin koski ensisijaisesti naisten ja miesten välistä tasa-arvoa ja sen lisäämistä, ja se hyväksyttiin.

Ryhmäpuheenvuoroissa talousarvioehdotukseen Kokoomus toi esille verojen korotuksen mahdollisuuden. Sitä ei kuitenkaan pidetty ainoana tai ensijaisena keinona talouden tiukkaan tilanteeseen vastaamisessa. Nyt tarvitaan laaja keinovalikoima saada menot tulojen mukaisiksi. Edellisellä valtuustokaudella menoja on melko kevyesti kasvatettu, ja vielä viime vuonnakin Helsingin menot kasvoivat hurjasti, yli 7%. Nyt on pakko suhtautua taloustilanteeseen aiempaa vakavammin, mikä tietää toiminnan tehostamispaineita. Ei ollenkaan mukava tilanne työntekijöille, virkamiehille eikä luottamushenkilöillekään.

Vihreät olivat jo Kokoomusta myönteisempiä veronkorotuksille, mutta he toivat kyllä esille muidenkin keinojen hakemista. Ympäristöasiat heillä luonnollisesti olivat esillä tässäkin ryhmäpuheessa. Demarit kielsivät olevansa tarkoituksella oppositiossa, ja vasemmistoliitto näki tärkeänä palkata riittävästi henkilöstöä palveluihin. Alibudjetointi mainittiin, ja veronkorotuksiin suhtauduttiin vasemmalla kaikkiaan myönteisesti. Ruotsinkielisten edustajille kielipolitiikka oli tietysti yksi puheenaiheista. Perussuomalaisille tärkeää oli saada mm. lisäpanostusta kohtuuhintaisiin asuntoihin. Maahanmuuttoasiassa toivottiin vastuullisempaa politiikkaa. Keskusta piti maltillista veronkorotusta parempana kuin palvelujen leikkaamista. He painottivat myös lasten ja nuorten hyvinvointia ja terveyserojen kaventamista. Kristilliset halusivat kaupungin noudattavan tiukkaa taloudenpitoa hyvänä aikana. He eivät kannattaneet veronkorotuksia eivätkä palvelujen leikkauksia tässä vaiheessa, mutta tilanne on sitten toinen kun talous pyörii paremmin.

Jotenkin melko vaisulta keskustelu kaikkiaan tuntui. Ehkä se johtui kaupunginjohtajan esittämistä madonluvuista. Syynä hillittyyn keskusteluun saattoi olla sekin, ettei repliikkejä sallittu. Pientä välihuutelua sentään esiintyi.

Puhujalista kasvoi ryhmäpuheenvuorojen jälkeen huikean pitkäksi, mikä jälleen kerran ennusti pitkää ja vähän turhauttavaakin iltaa valtuustosalissa. Heti alkuun puheenvuoropyyntöjä oli 30. Puheissa sivuttiin tärkeitä teemoja kuten lasten ja vanhusten palveluja, terveydenhuoltoa, päivähoitoa, mutta myös kaikkea mahdollista kaupunkielämään kuuluvaa. Isoja ja pieniä asioita sulassa sovussa. Siinäpä meni terveisiä budjetin valmistelijoille. Ilta päättyi muutama minuutti puolen yön jälkeen.

terv. Seija