Perjantain Helsingin Sanomien otsikko hätkähdytti: ”Sipilä haluaa ottaa lainarahaa eläkeläisiltä”. Tarkoituksena olisi pienentää työntekijöiden työeläkemaksua ottamalla rahoitus ns. Emu-puskureista. Tämä edellyttäisi käytännössä joko työeläkemaksun korotusta myöhemmin tai eläkkeistä leikkaamista.

Tuntuu kohtuuttomalta, että taas suunnitellaan eläkeläisten kurittamista. Meillä on jo ollut vuodesta 1996 lähtien ns. taitettu indeksi, josta johtuen palkat ovat nousseet enemmän kuin eläkkeet. Esim. 2000-luvulla palkat ovat nousseet n. 30 % kun samaan aikaan työeläkkeiden nousu on ollut vain n. 17%. Lisäksi on indeksijäädytys viime vuosilta, mikä vähentää eläkeläisille lain mukaan kuuluvaa korotusta. Pientä kompensaatiota on tuonut vuoden 2015 kunnallisen eläketulovähennyksen korottaminen, mutta sen merkitys jää pieneksi. Suurempia eläkkeitä saaville on vielä ”kateusvero”, jota myös raippaveroksi kutsutaan. Yli 45 000 euroa/kk eläkettä saavat joutuvat maksamaan ylimääräisen 6 %:n veron. Tosin raippaverosta on valitettu EU:n tuomioistuimeen koska sen on arvioitu rikkovan ikään perustuvana kansalaisten yhdenvertaista kohtelua lain edessä. Myöhemmin kuullaan, miten verolle käy.

Eläkeläiset ovat eläkkeensä ansainneet, ja keskimääräinen eläke jää sen verran pieneksi, ettei sen pitäisi olla ensisijainen säästökohde. Suuria eläkkeitä saavien osuus on pieni, ja paljon enemmän on niitä eläkeläisiä, jotka sinnittelevät eläkkeellään vuokra-, ruoka-, terveydenhoito- ja lääke-, ym. kulujen kanssa. Esim. takuueläkkeellä selviytyminen on hyvin haastavaa Helsingin kustannustasolla.

Oikeansuuntaista politiikkaa on Kokoomuksen seniorijaoston esitys vaaliohjelmassa kaavaillun veronalennuksen kohdistamisesta myös eläketuloihin. Tulisi edes hiukan korvausta monille eläkeläisten tuloista tehdyille leikkauksille. Nyt ei ole aika kurittaa eläkeläisiä talouden heikosta tilanteesta. On löydettävä muita keinoja ja ryhdyttävä rohkeasti rakenteellisten uudistusten toteuttamiseen.

Lue lisää ajatuksiani vanhuspalveluiden varmistamisesta.

Seija Muurinen, Helsingin Kokoomuksen eduskuntavaaliehdokas nro 54