Listan alkupään asiat olivat läpihuutojuttuja, joihin kenelläkään ei juuri ollut intohimoja puuttua. Kaava-asioiden kohdalla kunkin alueen asukkaat aktivoituivat. Itseäni kiinnosti Kruunuvuoren alueen asemakaava ja sen muutosehdotus. Kyseessä oli alueelle johtavan pääväylän linjaukset pääasiassa. Tästä demareiden edustaja piti mieleiseni puheen, jota itse myöhemmin vahvistin lähes samoilla evästyksillä.

Kun Kruunuvuoren alueesta on kaavailtu kaikkiaan n. 10 000 asukkaan yhteisöä, niin kulkuväylän on vastattava tätä ihmismäärän lisäystä sekä erilaisten kulkuneuvojen määrän kasvua. Kaupunginhallituksen ehdotus Koirasaarentien rakentamisesta oli hyvä, koska siinä oli varattu erilliset väylät jalankulkijoille, pyöräilijöille, yksityisautoille sekä busseille ja mahdolliselle raitiovaunulle. Ja lisäksi väylää oli suunniteltu pehmennettävän puuistutuksilla.

Myös Laajasaloon johtavia pääväyliä pitäisi pikimmiten alkaa rakentaa, ennen kuin liikenne uudelle alueelle ehtii lisääntyä merkittävästi. Jo tällä hetkellä Laajasalon pääväylä, Laajasalontie, on ruuhka-aikoina vilkkaasti liikennöity, ja Laajasalontien jatkeena oleva Linnanrakentajantie sekä sen Itäväylään yhdistävä liikenneympyrä ovat tukkoisia. Linnanrakentajantie monine liittymineen tuntuu lisäksi vaaralliselta liikenteellisesti. Tietysti toivon myös raitiotieyhteyden (Kruununhaasta Kruunuvuoreen) rakentamisen aloittamista niin pian kuin mahdollista. Ryhmämme miesjäsen tosin aikoi kulkea ko. sillan yli mekossa, jos silta hänen vastuksestaan huolimatta joskus rakennetaan. Sillan suunnittelussa pitää varmistaa myös kevyen liikenteen väylän rakentaminen, jolloin Laajasalon asukkaille aukeaa uusi, kohtuullisen mittainen polkupyöräyhteys keskustaan.

Lähellä nyt käsiteltävää aluetta, Jollaksessa, on varottava esimerkki alueen pääväylän rakentamisesta ja liikennejärjestelyistä. Koko alueen läpi kulkeva tie rakennettiin perusparannuksen yhteydessä entistä kapeammaksi, ja erilliset bussipysäkkien levennykset poistettiin. Joka aamu ja ilta autoletka ajaa usean kilometrin matkan bussin perässä ja joutuu pysähtymään jokaiselle pysäkille ja odottelemaan bussin etenemistä. Bussin turvallinen ohittaminen on tehty vaikeaksi, ja se johtaa usein vaaratilanteisiin. Jollakseen on kuitenkin rakennettu alueita sillä periaatteella, että ne ovat julkisen liikenteen saavuttamattomissa – osalla asukkaista on lähimmälle bussipysäkille matkaa yli kilometrinkin. Pidän siten nykyistä liikennejärjestelyä ristiriitaisena alueen rakentamislinjauksen kanssa sekä suoranaisena kiusantekona autoa käyttäville asukkaille. Tällaista virhettä ei enää pidä tehdä muualle.

Ensi viikolla on terveyslautakunnan kokous, jossa päätämme palveluverkosta terveyskeskuksen osalta. Kovasti on tullut postia, ja alueiden asukkaille on järjestetty asiasta kuulemistilaisuuksia. Saas nähdä, miten lautakunnan voimasuhteet asiasta päätettäessä menevät, mutta sitä ennen:

Hyvää viikonloppua!

Seija