Sosiaali- ja terveyslautakunta antoivat 4.10. lausunnot ulkopuolisen konsulttifirman tekemästä sosiaali- ja terveystoimen kokonaisselvityksestä. Konsulttifirma esitti kuusi vaihtoehtoa sosiaali- ja terveystoimen palvelujen kehittämiseksi. Yksi vaihtoehdoista oli, että jatketaan nykytilan mukaisesti. Toinen ja kolmas vaihtoehto perustuivat myös virastojen erillisinä pitämiseen, mutta niissä esitettiin yhteisen lautakunnan perustamista ja joidenkin prosessien yhdistämistä hallinnollisesti. Loput vaihtoehdoista lähtivät siitä, että virastot yhdistetään ja palvelut ryhmitellään eri tavoin yhteen.

Sosiaalilautakunta lähti suoraan kannattamaan vaihtoehdon neljä valitsemista, joka tarkoittaa yhtä yhdistettyä kolmeen osastoon jakautuvaa virastoa. Lisäksi sosiaalilautakunta esitti kehittämiselle aikataulutuksen. Terveyslautakunnassa ei löytynyt konsensusta minkään selvitysraportissa esitetyn vaihtoehdon hyväksymiselle. Myöskään terveysvirastossa laadittua esityslistatekstiä ei sellaisenaan haluttu kannattaa. Siinä ehdotettiin vain lautakuntien yhdistämistä sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen saattamista saman hallinnon alle. Muuten virastot olisivat jatkaneet erillisinä.

Terveyslautakunta ei halunnut päätöksellään sulkea mahdollisuutta virastojen toimintojen laajemmallekin yhteensovittamiselle, eli esityslistatekstiin haluttiin muutoksia. Muutoksista oli kuitenkin erilaisia näkemyksiä. Lautakunta päätti lopulta äänin 7 – 0 (2 tyhjää), että lausunto annetaan kokouksessa esittämäni muutosehdotuksen pohjalta. Sen mukaan käynnistetään virastojen toimintojen yhteensovittamiseen tähtäävä suunnittelu. Kaupunginhallitus tullee saamaan esityksen lautakuntien lausuntojen pohjalta, ja asian käsittely seuraavissa portaissa jatkuu.

Toivottavaa on, että toimintojen yhteensovittamisen mahdollisuuksia selvitetään jatkossa asiakkaiden tarpeista ja prosessien sujuvuudesta lähtien innovatiivisesti. Vanhat mallit tai pelkkä laatikoiden yhteen liimaaminen eivät välttämättä saa toimintaa muuttumaan. Tässä olisi nyt hyödynnettävä parasta mahdollista asiantuntemusta, jota on löydettävissä. Sosiaali- ja terveystoimi ovat suuria virastoja ja tekevät tärkeätä työtä, joten tähän tarkasteluun kannattaa satsata. Myös talousnäkökohdat on syytä huomioida, sillä sosiaali- ja terveystoimen budjetti, runsas 2 miljardia yhteensä, on merkityksellinen kaupungin kokonaistalouden kannalta. Mahdollisia muutoksia ei voi tehdä hätiköiden tai liian kovalla aikataululla. Henkilöstön hyvinvointia ja sen tukemista ei saa muutostilanteissa unohtaa.