Sosiaali- ja terveystoimen palvelujen yhteensovittaminen, 8.10.2011