Sosiaali- ja terveyspalvelujen vuoden 2014 suunnitelmat, 24.1.2014