Vuoden ensimmäiset viikot ovat kuluneet sosiaali- ja terveyslautakunnassa vuoden 2014 toiminnan ja budjetin suunnitteluun. Tällä viikolla saimme asian päätökseen, ja olen toiveikas palvelujen edelleen kehittymisestä, vaikka suunnitelma jouduttiin tekemään supistuvalla budjetilla.

Tämän vuoden tärkeitä kehittämiskohteita tulevat olemaan mm. palvelurakenteen kehittäminen edelleen. Eri asiakasryhmien palveluissa voimavaroja kohdennetaan avopalveluihin ja laitoshoitoa vähennetään. Esim. lastensuojelussa pyritään korvamaan laitosmainen hoito perhehoidolla ja psykiatriassa sekä ikäihmisten palveluissa erilaisilla kodinomaisilla avo- ja asumispalveluilla.

Hyvin pian saamme arvioitavaksi Helsingin virkamiesten laatiman lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle valtakunnallisesta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksesta. Tämä paperi on tärkeä Helsingin tulevaisuuden kannalta, sillä siinä määritellään kantamme siihen, miten perustason ja erikoistason palvelut tulevaisuudessa järjestetään. Meille on ministeriön ehdotuksessa esitetty Uudenmaan (ml. metropolialue) kattavaa sosiaali- ja terveydenhuollon aluetta erikoistason palvelujen järjestämiseksi. Perustason palvelut järjestettäisiin Helsingin toimintana. Auki on vielä yhteys kuntarakenneuudistukseen ja metropolihallintoon, joten vilkasta keskustelua on odotettavissa.

Myöhemmin loppukeväästä sote-lautakunta odottaa saavansa arvioitavakseen uuden sosiaali- ja terveysasemakonseptin sekä palveluverkoston suunnitelman. Tällä uudistuksella nivotaan yhteen sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen toimintoja palvelujen pirstoutuneisuuden vähentämiseksi. Helsingillä on nyt toimintaa n. 250 rakennuksessa ja n. 400 toimintayksikköä, joten uudistus on tarpeellinen.