Kiitokset kaikille tuesta ja luottamuksesta seurakuntavaaleissa. Jatkan oman alueeni seurakuntaneuvostossa 151 äänen valtuuttamana.