Kruunusillat on investointi, joka valmistuu suunnitelman mukaan vasta n. 10 vuoden kuluttua. Silta on tarpeellinen Kruunuvuoren uuden asuinalueen ja Laajasalon täydennysrakentamisen vuoksi. Laajasalon alueella, joka käsittää mm. Kruunuvuoren, Jollaksen, Hevossalmen, Vartiosaaren ja Santahaminan, väestön määrä lähes kaksinkertaistuu tämänhetkisestä 18 000:sta kun rakentaminen on saatettu loppuun. Sikäli alueen tulevaisuuden liikennejärjestelyihin on varauduttava hyvin, varsinkin kun metron kapasiteetti loppuu tulevina vuosina idän suunnan väestön määrän kasvaessa. Sama lienee odotettavissa myös Itäväylällä ja Kulosaaren sillalla vaikka joukkoliikenteen käyttö lisääntyisikin.

Aloitevastauksessa ehdotukseni Kruunusiltojen käytöstä yöaikaan joukkoliikenteelle tyrmätään. Perustelut saattavat olla tämänhetkisestä näkökulmasta relevantit, mutta koska silta valmistuu vasta 10 vuoden kuluttua, ellei myöhemminkin, en näe järkeväksi naulata sillan yksityiskohtia tässä vaiheessa liian tiukasti kiinni.

Silta rakennetaan hälytysajoneuvoille sopivaksi, mikä on todella tärkeää, sillä koko itäinen Helsinki on yhden, helposti haavoittuvan tie- ja siltayhteyden, Itäväylän ja Kulosaaren sillan varassa. Koska sillan on joka tapauksessa sovelluttava kumipyöräliikenteelle, näkisin ettei yöllistä joukkoliikennettä busseilla ja takseilla kannattaisi tässä vaiheessa sulkea kokonaan pois suunnitelmista. Tilanne voi kymmenessä vuodessa muuttua paljonkin – esim. jo nyt olemme saamassa sähköbusseja, ja takseistakin nykyistä useammat siirtynevät sähköversioihin ajan kanssa. Saattaa myös olla, että joitain uusia liikenneinnovaatioitakin ehditään kehitellä ennen sillan valmistumista.

Teinkin palautusehdotuksen:
Aloite palautetaan uudelleen valmisteltavaksi niin, että Kruunusiltoja koskevissa selvityksissä pidetään edelleen mukana pelastusajoneuvoliikenteen lisäksi mahdollisuus sähköbussien ja taksien liikennöintiin sillalla yöaikaan, jolloin ei ole raitiovaunuliikennettä. Näin kallis siltainvestointi saadaan käyttöön ympärivuorokautisesti.”

Palautusehdotus kaatui niukasti 37-43.