Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenet ovat saaneet viime viikon aikana melko runsaasti postia, joka koskee psykiatrian päivystystä. Lähes jokainen tapaamani kaupunkilainen on tullut tietoiseksi siitä, että jotain on tapahtumassa Auroran sairaalan päivystykselle. Tähän ovat johtaneet lehtiartikkelit, jotka ovat lähteneet liikkeelle hiukan liian aikaisin heikoilla perustiedoilla.

Asian taustalla on uusi päivystysasetus, joka edellyttää, että psykiatrian päivystysyksikössä on saatavilla psykiatrian alan erikoislääkäri sekä potilaan terveydentilan arviointia varten riittävän laajasti somaattisten erikoisalojen (fyysisten sairauksien) asiantuntemusta ja esim. kuvantamis- ja laboratoriotutkimusmahdollisuus. Tällaista ei Auroran päivystys nyt tarjoa. Siksi myös Helsingin päivystystoimintaa on arvioitava uutta päivystysasetusta vasten, ja kehittämistoimenpiteitä on harkittava. Tällä hetkellä vasta kootaan työryhmää, joka ryhtyy selvittämään mahdollisuutta Helsingin psykiatrisen päivystyksen järjestämiseksi päivystysasetuksen mukaiseksi. Jatkotoimenpiteistä ei ole vielä yksityiskohtaista tietoa.

Päivystysasetuksen pyrkimys on ollut taata myös psykiatrisille potilaille kokonaisvaltainen tutkimus ja hoito, ei heikentää palveluja. Jos päädytään psykiatrisen päivystyksen sijoittamiseen olemassa olevan somaattisen päivystyksen yhteyteen, se tarkoittaa käytännössä Malmin ja/tai Haartmanin sairaaloiden päivystystä. Psykiatrian päivystystoiminta ei lopu, ja Auroran sairaala ottaa edelleen vastaan sairaalahoitoa vaativia tutkittuja potilaita ympäri vuorokauden. Ainoastaan ilman lähetettä hoitoon hakeutuvien päivystyspaikka saattaa siirtyä. Psykiatrista päivystystä varten tarvitaan edelleen ammattitaitoista, erikoistunutta henkilöstöä, joten Auroran tuttua päivystyksen henkilöstöä siirtynee myös mahdolliseen uuteen toimipaikkaan.

Saamme esityksen psykiatrisista päivystyspalveluista syksyn aikana sosiaali- ja terveyslautakuntaan, ja vasta sitten tiedämme tarkemmin, minkälaisia muutoksia esitetään.