Pitkäaikaissairaat tarvitsevat enemmän tukea (10.10.2015)