Valtuustossa oli ihan konkreettisesti kuuma ja puheista täysi ilta. Puheenjohtaja totesi klo 22 tienoilla, että lämpöä on 28 astetta. Jostain syystä ilmastointi ei pelannut. Käsittelyssä oli Kustaankartanon vanhustenkeskuksen ja lasten päiväkotien keittiöiden siirtäminen Palmian hoidettavaksi, ja puheita pidettiin kaikkiaan yli 50. Itse jouduin hieman ristiriitaiseen tilanteeseen Kustaankartanon asiassa. Yritin kuitenkin hyödyntää tämän siirtotilanteen vanhusten ravitsemuksen parantamiseksi, ja tein ponsiehdotuksen, joka kuului seuraavasti:

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että Kustaankartanon vanhustenkeskuksen ruokapalvelutehtävien ja niitä hoitavan henkilöstön siirtyessä Palmialle, Palmia valmistelee yhdessä sosiaaliviraston asiantuntijoiden kanssa vanhustenhoitoyksiköille oman ruokapalvelukonseptin, jossa otetaan huomioon vanhusten ravitsemukselliset ja ruokailutilanteiden erityistarpeet.

Kokouksen ensimmäisenä asiana käsiteltiin luottamushenkilöpaikkojen uudelleen järjestelyä. Itse tulin valituksi terveyslautakunnan varapuheenjohtajaksi. Tämä sen vuoksi, että entinen terveyslautakunnan varapuheenjohtaja Sirpa Asko-Seljavaara siirtyi samalla valinnalla terveyslautakunnasta kaupunginhallitukseen. Toinen kaupunginhallitukseen siirtynyt henkilö oli Laura Rissanen. Uusi terveyslautakunnan jäsen on Riitta Snäll.

Jätin kokouksessa myös aloitteen Itäkeskuksen ympäristön ja erityisesti Tallinnanaukion esteettisyyden, viihtyisyyden ja turvallisuuden parantamiseksi. Tämä oli vastauksena siihen, että Itäkeskuksessa oli käyty keskustelua penkkien poistamisesta, jotta penkeillä istuvat eivät aiheuttaisi häiriötä. Tämä olisi minusta tosi huono vaihtoehto ikäihmisille ja liikuntavammaisille. Penkkien poistaminen ei voi olla ainoa ratkaisu häiriöiden häätämiseen. Kirjoitin samasta aiheesta jutun myös Helsingin Uutisiin – saas nähdä, tuleeko se julkaistuksi.

Muut asiat olivat nopeita, ja illan aikana käsiteltäväksi suunniteltu, aikaa vievä aloitteiden käsittely jäi seuraavaan kokoukseen. Tämä valtuuston kokous päättyi puolen yön tienoilla.

Terveyslautakunnassa 8.9. oli käsittelyssä muutamia vaikeahkoja asioita. Esitys viiden laboratorion lopettamisesta tai oikeammin siirtämisestä isompien yksiköiden yhteyteen viritti keskustelua aika lailla. Asia jäi pöydälle, jotta esitystä voidaan tarkentaa esille nousseiden kysymysten osalta. Itse olin huolissani siitä, jaksavatko/osaavatko iäkkäät tai toimintakyvyltään jollain lailla heikentyneet kulkea laboratorioon, jos matkaa pitää tehdä kahdella eri bussilla. Näissä tilanteissa toimimiseksi pyysin jonkinlaista toimintamallia. Lisäksi kiinnosti se, miten vapautuvat tilat käytetään, jotta mainitut tilakulujen säästöt tulevat oikeasti hyödynnettyä.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto teki n. viikko sitten päätöksen siirtää pitkäaikainen sairaalahoito sosiaaliviraston vanhuspalveluksi. Virkamiestyöryhmä ryhtyy valmistelemaan asiaa. Mielenkiinnolla odotan, miten asia etenee.

Seija