Päiväkirja

joulukuu 12, 2014

Talousarvion ylityksistä, 12.12.2014

Kaupunginvaltuusto käsitteli vuoden 2014 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylityksiä. Ylityksiä oli kaikkiaan noin 55 miljoonaa euroa. Tänä vuonna kaupunginhallitus on ohjannut virastoja ilmoittamaan ennustetuista ylitysuhkista jo heti […]
marraskuu 8, 2014

Talousarvioesitys vuodelle 2015 (8.11.2014)

Kokoomuksen valtuustoryhmän budjettipuheenvuoron pitäminen osui tänä vuonna kohdalleni. Ryhmän puhe perustui valtuustoryhmältä kerättyihin näkemyksiin kaupunginjohtajan talousarvioesityksestä. Puheessa painottuivat mm. kohtuullinen käyttömenojen kasvu ja tuottavuuden parantaminen sekä […]
lokakuu 30, 2014

Esimerkillistä ikäihmisten hoitoa, 30.10.2014

Sain vierailla yhdessä Helsingin kaupungin monipuolisista palvelukeskuksista. Käynti oli ilahduttava, sillä niin upeaa työtä tässä palvelukeskuksessa tehtiin. Todellisuus oli täysin toisenlainen kuin lehtien usein niin negatiivisesta […]
syyskuu 12, 2014

Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus, 12.9.2014

Sörnäisten asemakaavan muutos hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 10.9. Se pitää sisällään varauksen Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksen rakentamiselle. Rakennuksen pitäisi esityksen mukaan olla valmis vuonna 2018, jolloin terveys- ja […]
elokuu 27, 2014

Asiakasvastaava, uusi malli perusterveydenhuoltoon

Sosiaali- ja terveysministeriön ja ammattiliittojen (Sairaanhoitajaliitto, Lääkäriliitto) yhteistyönä syntyi vuonna 2011 uusi Asiakasvastaava-toimintamalli perusterveydenhuoltoon (Muurinen ja Mäntyranta 2011).  Mallissa on uutta se, että monisairaita, paljon sekä sosiaali- että […]
heinäkuu 7, 2014

Jäikö sote-uudistus puolitiehen? (7.7.2014)

Sote-rakenneuudistuksen suuri muutos on palvelujen järjestämisen ja rahoituksen siirtäminen viidelle sote-alueelle. Se on viisas ja välttämätön päätös Suomen tämänhetkisissä haasteissa. Vaikka järjestäminen ja tuottaminen on nyt […]
kesäkuu 23, 2014

Arviointikertomuksen kommenteista sote-virastolle, 23.6.2014

Helsingin kaupunginvaltuusto käsitteli viimeisessä kokouksessaan tarkastuslautakunnan arviointikeromusta. Arviointikertomus antaa aina hyvän pohjan pohtia nykytilannetta kaupungin hallintokunnissa ja suunnata kehitystoimintaa arviointitulosten mukaan. Sosiaali- ja terveysviraston (jatkossa sote-virasto) […]
kesäkuu 8, 2014

Psykiatrian päivystyksestä, 8.6.2014

Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenet ovat saaneet viime viikon aikana melko runsaasti postia, joka koskee psykiatrian päivystystä. Lähes jokainen tapaamani kaupunkilainen on tullut tietoiseksi siitä, että […]
toukokuu 21, 2014

Maan käytön ja asumisen toteutumisen arviointia, 21.5.2014

Vuonna 2013 kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksymän yleiskaavan vision mukaan Helsinkiä kehitetään urbaanina tiivistyvänä kaupunkina, jossa voisi vuonna 2050 asua noin 860 000 asukasta ja jossa olisi noin 560 000 työpaikkaa. […]
toukokuu 7, 2014

Lisää byrokratiaa

Kaupunginvaltuuston kokouksessa käsiteltiin aloitetta, jossa kaupungin palvelu- ja urakkahankintoihin haluttiin sisällyttää velvoite työllistää työttömiä, harjoittelijoita, osatyökykyisiä ja suojatyössä olevia. Hankinnan rahallisesta arvosta olisi käytettävä 5-50 % […]
huhtikuu 21, 2014

Helsingin kaupunkikuvan rakentuminen, 21.4.2014

Helsingin keskusta-alueen hienoimpien rantojen rakentaminen on kiinnostanut monia ulkopuolisia tahoja. Se on sinänsä myönteinen asia. Jos rantatontteja kuitenkin luovutetaan mitä erilaisimpiin tarkoituksiin, ideoita sen paremmin kokonaisuuteen […]
maaliskuu 15, 2014

Järjestöavustusten käsittely sosiaali- ja terveyslautakunnassa, 15.3.2014

Sosiaali- ja terveysvirasto esitti tammikuussa alaansa kuuluville järjestöille myönnettäväksi yhteensä 6 450 000 euroa lautakunnan päätöksellä ja vielä muutamia satoja tuhansia virastopäällikön päätöksellä. Lautakunnan käsittelyssä summaan […]
helmikuu 20, 2014

Sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenneuudistus arvioitavana, 20.2.2014

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi lausuntonsa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain melko vaikeaselkoisesta luonnoksesta. Lakiesityksen laatimiseksi on tehty ministeriöissä ja hallituksen piirissä paljon työtä, mutta ilmeisesti tehtyjen poliittisten […]
helmikuu 13, 2014

Puhe talousarvion lähetekeskustelussa, 12.2.2014

Tuntuu että kahden viimeisen valtuustokauden ajan olemme joka vuosi joutuneet toteamaan, että taloudellinen tilanne on vähintäänkin epävarma. Niinpä nytkin. Erityisesti vaikuttaa Helsingin Energian muuttunut tilanne. Väestöllisen […]
tammikuu 24, 2014

Sosiaali- ja terveyspalvelujen vuoden 2014 suunnitelmat, 24.1.2014

Vuoden ensimmäiset viikot ovat kuluneet sosiaali- ja terveyslautakunnassa vuoden 2014 toiminnan ja budjetin suunnitteluun. Tällä viikolla saimme asian päätökseen, ja olen toiveikas palvelujen edelleen kehittymisestä, vaikka […]