PÄIVÄKIRJA

Ajankohtaisia tapahtumia ja kuulumisia arjesta ja politiikasta

PÄIVÄKIRJA

Keskustakirjastosta (30.1.2015)

Kaupunginvaltuusto käsitteli keskustakirjaston hankesuunnitelmaa viime viikolla. Yhteisymmärrys keskustakirjaston rakentamisesta oli syntynyt poliittisten valtuustoryhmien välillä viime syksyn budjettineuvotteluissa. Sikäli hanke oli jo hyväksytty, ja nyt oli kyse...

Talousarvion ylityksistä, 12.12.2014

Kaupunginvaltuusto käsitteli vuoden 2014 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylityksiä. Ylityksiä oli kaikkiaan noin 55 miljoonaa euroa. Tänä vuonna kaupunginhallitus on ohjannut virastoja ilmoittamaan ennustetuista ylitysuhkista jo heti alkusyksystä ja aloittamaan...

Talousarvioesitys vuodelle 2015 (8.11.2014)

Kokoomuksen valtuustoryhmän budjettipuheenvuoron pitäminen osui tänä vuonna kohdalleni. Ryhmän puhe perustui valtuustoryhmältä kerättyihin näkemyksiin kaupunginjohtajan talousarvioesityksestä. Puheessa painottuivat mm. kohtuullinen käyttömenojen kasvu ja tuottavuuden...

Esimerkillistä ikäihmisten hoitoa, 30.10.2014

Sain vierailla yhdessä Helsingin kaupungin monipuolisista palvelukeskuksista. Käynti oli ilahduttava, sillä niin upeaa työtä tässä palvelukeskuksessa tehtiin. Todellisuus oli täysin toisenlainen kuin lehtien usein niin negatiivisesta kirjoittelusta voisi päätellä....

Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus, 12.9.2014

Sörnäisten asemakaavan muutos hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 10.9. Se pitää sisällään varauksen Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksen rakentamiselle. Rakennuksen pitäisi esityksen mukaan olla valmis vuonna 2018, jolloin terveys- ja hyvinvointikeskukseen...

Asiakasvastaava, uusi malli perusterveydenhuoltoon

Sosiaali- ja terveysministeriön ja ammattiliittojen (Sairaanhoitajaliitto, Lääkäriliitto) yhteistyönä syntyi vuonna 2011 uusi Asiakasvastaava-toimintamalli perusterveydenhuoltoon (Muurinen ja Mäntyranta 2011).  Mallissa on uutta se, että monisairaita, paljon sekä...

Jäikö sote-uudistus puolitiehen? (7.7.2014)

Sote-rakenneuudistuksen suuri muutos on palvelujen järjestämisen ja rahoituksen siirtäminen viidelle sote-alueelle. Se on viisas ja välttämätön päätös Suomen tämänhetkisissä haasteissa. Vaikka järjestäminen ja tuottaminen on nyt erotettu toisistaan, on todennäköistä,...

Arviointikertomuksen kommenteista sote-virastolle, 23.6.2014

Helsingin kaupunginvaltuusto käsitteli viimeisessä kokouksessaan tarkastuslautakunnan arviointikeromusta. Arviointikertomus antaa aina hyvän pohjan pohtia nykytilannetta kaupungin hallintokunnissa ja suunnata kehitystoimintaa arviointitulosten mukaan. Sosiaali- ja...

Psykiatrian päivystyksestä, 8.6.2014

Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenet ovat saaneet viime viikon aikana melko runsaasti postia, joka koskee psykiatrian päivystystä. Lähes jokainen tapaamani kaupunkilainen on tullut tietoiseksi siitä, että jotain on tapahtumassa Auroran sairaalan...

Maan käytön ja asumisen toteutumisen arviointia, 21.5.2014

Vuonna 2013 kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksymän yleiskaavan vision mukaan Helsinkiä kehitetään urbaanina tiivistyvänä kaupunkina, jossa voisi vuonna 2050 asua noin 860 000 asukasta ja jossa olisi noin 560 000 työpaikkaa. Tämä edellyttää systemaattista visioon...

Lisää byrokratiaa

Kaupunginvaltuuston kokouksessa käsiteltiin aloitetta, jossa kaupungin palvelu- ja urakkahankintoihin haluttiin sisällyttää velvoite työllistää työttömiä, harjoittelijoita, osatyökykyisiä ja suojatyössä olevia. Hankinnan rahallisesta arvosta olisi käytettävä 5-50 %...

Helsingin kaupunkikuvan rakentuminen, 21.4.2014

Helsingin keskusta-alueen hienoimpien rantojen rakentaminen on kiinnostanut monia ulkopuolisia tahoja. Se on sinänsä myönteinen asia. Jos rantatontteja kuitenkin luovutetaan mitä erilaisimpiin tarkoituksiin, ideoita sen paremmin kokonaisuuteen sovittamatta, kaupungin...

Puhe talousarvion lähetekeskustelussa, 12.2.2014

Tuntuu että kahden viimeisen valtuustokauden ajan olemme joka vuosi joutuneet toteamaan, että taloudellinen tilanne on vähintäänkin epävarma. Niinpä nytkin. Erityisesti vaikuttaa Helsingin Energian muuttunut tilanne. Väestöllisen huoltosuhteen muutos alkaa tuntua,...

Sosiaali- ja terveyspalvelujen vuoden 2014 suunnitelmat, 24.1.2014

Vuoden ensimmäiset viikot ovat kuluneet sosiaali- ja terveyslautakunnassa vuoden 2014 toiminnan ja budjetin suunnitteluun. Tällä viikolla saimme asian päätökseen, ja olen toiveikas palvelujen edelleen kehittymisestä, vaikka suunnitelma jouduttiin tekemään supistuvalla...

Guggenheim taas agendalla, 4.1.2014

Guggenheim-ilmiö on jälleen nostamassa tunnelmaa Helsingin poliitikkojen piirissä. Vihreät ovat esittäneet Guggenheimin sekä Kehä I:n ja Itäväylän monitasoliittymän koplaamista. Asioilla ei pitäisi olla mitään tekemistä toistensa kanssa, mutta herkullista tilannetta...

Lisää asuntoja Helsinkiin? 1.12.2013

Helsingin Sanomat julkaisi viikonloppuna lukuja asuntojen hintojen kehityksestä. Helsingissä hinnat ovat reilusti kalliimmat kuin muualla Suomessa, ja ne ovat myös viime vuoden aikana nousseet muuta maata nopeammin. Tämä on huolestuttavaa paikkakunnalla, jossa...

Budjetti vuodelle 2014

Helsingin budjetin valmistelijat ja ryhmien budjettineuvottelijat ansaitsevat kiitoksen hyvästä lopputuloksesta haastavassa tehtävässään. Epävarmuutta budjetointiin ovat tuoneet valtakunnalliset meneillään olevat, tulovirtaan vaikuttavat hankkeet, joiden vaikutuksiin...

Budjettisovusta 1.11.2013

Taloudellinen tilanne on epävarma monilla mittareilla mitattuna. Mm. viennin volyymi väheni elokuussa 9 % ja tavaraviennin arvo vieläkin enemmän. Tämä aiheuttaa Helsingissäkin suuria huokauksia. Edelleen kuitenkin otamme ensi vuonna lainaa 260 miljoonaa, mikä on parin...