Päiväkirja

huhtikuu 18, 2016

Hämeentien liikennesuunnitelmasta (18.4.2016)

Kaupunginvaltuustossa käsitellään 27.4. Hämeentien, Haapaniemenkadun ja Viidennen linjan liikennesuunnitelma. Siinä esitetään näiden katujen varaamista vain joukkoliikenteelle ja pyöräilylle. Tämä merkitsee yksityisautoilun kieltämistä alueella. Helsingin strategiaohjelman 2013 […]
maaliskuu 18, 2016

Helsingin johtamisjärjestelmän uudistuksesta, 18.3.201

Helsingin kaupunginvaltuusto keskusteli 16.3. pitkään kaupungin johtamisjärjestelmän uudistamisesta ja hyväksyi uuden järjestelmän äänestysten jälkeen. Valtuuston listalla oli vain pari muuta asiaa, mutta ne oli jätettävä pöydälle […]
helmikuu 17, 2016

Puhe kaupunginvaltuustossa talousarvion 2017 lähetekeskustelussa

On kovin ikävää jälleen tänäkin vuonna todeta, että valtiovarainministeriö ennustaa Suomen talouskasvun vuosille 2016–2017 vaatimattomaksi. Suomen talouskasvu jää kilpailijamaitamme hitaammaksi ja työttömyysaste korkeaksi. Helsingissä kaupungin taloussuunnitelman […]
helmikuu 8, 2016

Monia uudistuksia tulollaan, 8.2.2016

Viime päivinä olen joutunut miettimään, olemmeko Suomessa haukkaamassa liian isoa palaa kerralla kun sote-rakenneuudistuksen lisäksi pyrimme muodostamaan itsehallintoalueet. Harmillista tässä on se, että tärkein kehittämiskohde Suomen […]
joulukuu 31, 2015

Vuoden vaihtuessa (31.12.2015)

Helsingin kaupungin politiikassa on ollut käsittelyssä monia isoja asioita tänä vuonna. Yksi suurimmista oli Helsingin Energian kehitysohjelman hyväksyminen. Tarjolla oli eri vaihtoehtoja yhtiön toiminnan kehittämiseksi. Päätös […]
marraskuu 26, 2015

Voi tätä suomalaista touhua, 26.11.2015

On kovin tuskallista seurata Suomen nykymenoa kun hallitus ei meinaa saada läpi mitään työelämän uudistuksia, eikä talouskasvusta ole tietoakaan. Samaan aikaan työttömyys kasvaa kovaa vauhtia ja […]
marraskuu 4, 2015

Kruunuvuoren joukkoliikenneyhteyden asemakaavan hyväksyminen

Kaupunginvaltuusto päätti Kruunuvuorenrannan joukkoliikenneyhteyden liikennesuunnitelmasta ja asemakaavasta. Ne luovat edellytykset Kruunuvuorenrannan suunnitellulle rakentamiselle. Kruunuvuorenrannasta, samoin kuin Laajasalosta, Jollaksesta ja Santahaminasta on tällä hetkellä mahdollisuus kulkea vain […]
lokakuu 10, 2015

Pitkäaikaissairaat tarvitsevat enemmän tukea (10.10.2015)

Sosiaali- ja terveysministeriön Toimiva terveyskeskus -hankkeessa kehitettiin 2011 (Muurinen & Mäntyranta) yhteistyössä Sairaanhoitajaliiton ja Lääkäriliiton kanssa toimintamalli monisairaiden, paljon palveluja tarvitsevien hoitoon. Mallissa Asiakasvastaava, joka on […]
syyskuu 17, 2015

Huolta huolen perään (17.9.2015)

Keväästä lähtien on mielen pohjukoilla ollut epävarmuus naapurimme aikomuksista. Ukrainan tilanne on laukaissut vanhemmilta perityn naapurinpelon. Vastahan siitä on yksi ihmisikä kun viimeksi kalisteltiin. Joka kerta […]
syyskuu 10, 2015

Stadin ikäohjelma (10.9.2015)

Kaupunginvaltuusto käsitteli Stadin ikäohjelmaa, jonka virallinen ja pitkä nimi on ”Vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista”. Olen tyytyväinen, että tällainen […]
heinäkuu 24, 2015

Kodeissa liian huonokuntoisia ikäihmisiä? (24.7.2015)

Sosiaali- ja terveysministeriö on viime vuosina pyrkinyt linjauksillaan vähentämään ikääntyneiden laitosasumista ja painottanut kotona asumista entistä pidempään. Laitoksista luopuminen on ollut perustelua, sillä perinteisen laitoksen ei […]
kesäkuu 24, 2015

Tarkastuskertomuksen sote-osuudessa hyviä nostoja (24.6.2015)

Kun tarkastuslautakunta arvioi aiemmin esittämiensä suositusten vaikutuksia, oli helppo todeta, että kaikkien sosiaali- ja terveystoimelle osoitettujen suositusten toimeenpanoon on jo ryhdytty vähintään osittain. Mm. HUSin ja […]
kesäkuu 11, 2015

Taas ikääntyneiden hoidosta heikoin perustein (11.6.2015)

On todella ikävää lukea juttuja vanhustenhuollosta, joissa vain etsimällä etsitään mehukkaita ”paljastuksia” ihmisten kauhisteltavaksi. Viimeisin oli nokkamukikielto-juttu. Sillä saatiin taas koko vanhustenhoitoala levottomaksi. Juttu johti vihapuheeseen […]
toukokuu 12, 2015

Ajatuksia uudesta yleiskaavaluonnoksesta (12.5.2015)

Kaupunginvaltuuston käsittelyssä olleessa yleiskaavaluonnoksessa korostuvat uusien asuinalueiden rakentaminen, täydennysrakentaminen ja uudenlaiset liikennejärjestelyt. Allekirjoitan esityslistatekstin lauseen: ”Kaupunkituottavuuden näkökulmasta tarvitaan lisää tilaa läheltä ydinkeskustaa yrityksille ja lisää asuntoja […]
toukokuu 1, 2015

Ikuisuuspaikkoja vai määräaikaisia? (1.5.2015)

Helsingin kaupunginhallituksen johtamisjaosto miettii parhaillaan kaupungin johtamisjärjestelmän uudistamista. Yhtenä ehdotuksena tullee olemaan pormestarimalli, jossa kaupungin johtopaikoille valitaan henkilöt täysin poliittisin perustein valtuustokaudeksi kerrallaan. Nytkin järjestelmä on […]