Kaupunginvaltuusto pohti kokouksessaan, osallistuuko Helsingin kaupunki Olkiluoto 4:n kilpailu- ja suunnitteluvaiheeseen kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaan.

Koska Helsingillä on omistusta Olkiluodon rakentamisesta vastaavassa Teollisuuden voimassa, on minun mielestäni tärkeää, että Helsinki pääsee mukaan uuden voimalan suunnitteluvaiheeseen. Mukana ololla on myös myönteinen taloudellisen tuoton odotusarvo.

Kaupunginhallituksen esitystä vastustavat toivoivat osallistumisen vastustamisella pystyvänsä vaikuttamaan ydinvoimalla tuotetun energian vähentämiseen. Siihen ei nyt kuitenkaan tehtävänä olleella päätöksellä ollut mitään yhteyttä. Kyse oli todellakin vain suunnitteluun lähtemisestä, eikä tässä otettu kantaa energiapolitiikkaan.

Mitä tulee puheissa vilisseeseen ydinvoimasta luopumiseen, en pidä sitä viisaana tässä vaiheessa. Varsinkin kun samaan aikaan yleisesti esitetään luopumista kivihiilestä, turpeesta ja vesivoiman lisärakentamisesta. Jos energiapolitiikka ryhdytään kehittämään poistamalla näin monta eri tuotantomuotoa ja vasta sitten katsotaan, mitä jäi jäljelle, päädytään sähköpulaan tai ainakin erittäin korkeisiin sähkön kuluttajahintoihin.

Päästöttömän, uusiutuvan energian muodot ovat liian kehittymättömiä takaamaan Helsingin tarvitseman sähkön määrän. Sikäli pidän ydinvoimaa yhtenä tärkeänä tuotantomuotona vielä toistaiseksi. Ja jos Helsinki jossain vaiheessa päättää luopua ydinvoimatuotannon omistamisesta, on se mahdollista jopa taloudellisia tuotto-odotuksia hyödyntäen.

Valtuusto päätti pitkän keskustelun jälkeen äänin 44-40 kannattaa Olkiluoto 4:n kilpailu- ja suunnitteluvaiheeseen osallistumista.