Sosiaali- ja terveysministeriö tiedotti tänään 15.4. Toimiva terveyskeskus -toimenpideohjelmassa luodusta asiakasvastaava-toiminnan mallista.

Linkki: http://www.stm.fi/tiedotteet/tiedote/view/1559157#fi

Liitteenä raportit:
Seija Muurinen, Taina Mäntyranta: Asiakasvastaavatoiminta pitkäaikaissairauksien terveyshyötymallissa
Asiakasvastaavakoulutuksen yhtenäiset perusteet