Viime viikkojen myönteisimpänä uutisena on ollut Korona-rokotusten alkaminen. Tämä antaa toivoa normaaliin palaamisesta. Meistä moni kaipaa kipeästi sosiaalisia suhteita sekä vapaata liikkumista kodin ulkopuolella ilman tartuntapelkoa. Kokouksiakin olisi jo lähes 10 kk kestäneen etätyön jälkeen mukavampi käydä yhteistyökumppaneita kasvokkain tavaten.

Loppusyksyn aikana merkittävimpiä päätöksiä kaupunginvaltuustossa oli mm. AM-ohjelman hyväksyminen (Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2020). Linkki ohjelmaan: https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginvaltuusto/Suomi/Paatos/2020/Keha_2020-11-11_Kvsto_19_Pk/25E67D96-F64B-CFD2-949A-7597D8C00000/Liite.pdf

Toinen merkittävä asia oli Helsingin kaupungin talousarvio vuodeksi 2021 ja taloussuunnitelma vuosille 2021 – 2023. Kiitos aiemman pitkäjänteisen vastuullisen talouspolitiikan, Helsingin kunta- ja kiinteistöveroprosentit pysyvät ennallaan, investointeja jatketaan entisellä tasolla ja käyttötalousmenot kasvavat useita prosentteja. Palvelutarpeita lisäävät tulevina vuosina mm. väestön ikääntyminen ja kaupungin väestömäärän kasvaminen.

Myös koronan hoitokustannukset ja epidemian aikana kertynyt palvelu- ja hoitovelka aiheuttavat tuleville vuosille sekä taloudellista että inhimillistä huolta. Valtion Korona-korvaukset kunnille ja sairaanhoitopiireille kuitenkin lieventävät osin talousongelmia ja varmistavat palvelutarjonnan riittävyyttä myös jatkossa. Alla olevasta linkistä löytyy kaupunginvaltuustossa Kokoomuksen valtuustoryhmän puolesta pitämäni talousarviopuhe, jossa käyn läpi tulevan vuoden talous- ja palvelunäkymiä.
https://www.seijamuurinen.net/paivakirja/talousarviopuhe-kaupunginvaltuustossa-25-11-2020/

Sosiaali- ja terveyslautakunnassa olemme pyrkineet eri keinoin, esim. palkankorotuksin, saamaan lisää henkilöstöä helsinkiläisten peruspalveluiden parantamiseksi. Lisähenkilöstöä onkin saatu jonkin verran, mutta ei riittävästi. Odotusajat esim. terveysasemille ovat edelleen olleet liian pitkät. Siksi palvelutarjontaa lisätään terveysasemilla palveluseteleillä, kuten myös suun terveydenhuollossa ja ikääntyneiden palvelutaloissa. Olemme myös hankkineet ostopalveluna palveluhenkilöstöä Korona-epidemian hoitoon. Lisäksi päätimme ulkoistaa Kannelmäen terveysaseman toiminnan ja perustaa uuden terveysaseman keskustan alueelle. Kilpailutus käynnistyy keväällä, ja uusien yksiköiden on määrä aloittaa toimintansa syksyllä.

Vuoden viimeisissä sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksissa päätimme järjestöavustuksista, joita jaoimme tänä vuonna n. 6,6 miljoonaa euroa kaupungin omia sosiaali- ja terveyspalveluja täydentäville järjestöille. Tulevan vuoden kannalta lautakunnan tärkeimmät päätösasiat olivat sosiaali- ja terveyspalvelujen tulosbudjetit (kaupunginhallituksen sote-toimialalle myöntämän rahoituksen jako eri toimintoihin) sekä käyttösuunnitelma, jossa määritellään palveluille tulevan vuoden uudistamis- ja kehittämistoimenpiteet.

Kuntavaalien valmistelu on jatkunut nettivetoisena, koska kokoontumisia tai yleisötilaisuuksia ei ole voitu järjestää. Vaalien ennakkoäänestys on 7.-13.4. ja varsinainen vaalipäivä on 18.4.2021. Pormestari on määrä valita eniten ääniä keränneestä puolueesta. Siten kenelle tahansa puolueen ehdokkaalle annettu ääni vaikuttaa myös pormestarin valintaan.

Helsingin Kokoomus on nimennyt jo 100 kuntavaaliehdokasta, ja kaikkiaan ehdokkaita tulee listalla olemaan 127. Olen edelleen ehdolla kaupunginvaltuustoon.

Vaalityössä pienikin apu ehdokkaalle otetaan ilolla vastaan, jotta saamme tärkeinä pitämiämme tavoitteita esille ja jotta Kokoomus menestyy vaaleissa.

Joulu on jo ihan ovella, ja nyt on aika jättää politiikka hetkeksi taka-alalle.
Tällä kertaa joudumme kuitenkin viettämään juhlaa perinteisestä poiketen. Asiantuntijat eivät suosittele nyt laajoja kokoontumisia. Ohjeeksi on annettu viettää joulua mielellään vain samassa taloudessa asuvien kesken. On silti hyvä muistaa läheisiä joko puhelimitse tai sähköisten yhteydenottomahdollisuuksien kautta.

”Jos vain joulun lapsi saa sydämessäs asustaa, niin silloin joulu luonas aina on.”

Hyvää Joulua ja Valoisaa Uutta Vuotta!

T. Seija

 

  • Kaupunginvaltuutettu, Kokoomuksen valtuustoryhmän varapj.,
    maakuntavaltuuston varapj., sosiaali- ja terveyslautakunnan ja HUS-valtuuston jäsen,
    HUS:n tarkastuslautakunnan pj.
  • Terveystieteiden tohtori, gerontologian dosentti, sairaanhoitaja-diakonissa